W tym roku, podobnie jak w zeszłym, został wydłużony termin na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie do 15 czerwca.

Zapytaliśmy w ARiMR, co z tego wynika dla rolników uzupełniających wniosek?

Przypomnijmy, że sprawa ta od lat wywołuje wiele kontrowersji.

Więcej: Uzupełnianie wniosków o dopłaty wciąż niejasne

A jak będzie w tym roku?

ARiMR informuje:

„Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt), płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach PROW 2014-2020 (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie), płatności ekologicznej w ramach PROW 2014-2020 albo płatności rolnośrodowiskowej w ramach PROW 2007-2013 (z wyłączeniem płatności w zakresie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie), o wypłatę pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013 lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020, bez żadnych konsekwencji finansowych można składać do 15 czerwca 2016 r.

Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 lipca 2016 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 15 czerwca 2016 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiany składane w powyższych terminach mogą polegać także na dodaniu lub dostosowaniu działek we wniosku.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że rolnik może w każdym momencie poinformować organ, że wniosek o przyznanie płatności jest nieprawidłowy lub stał się niepoprawny od czasu jego złożenia, chyba że rolnik został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność. W takim przypadku nie stosuje się kar administracyjnych w odniesieniu do części wniosku, co do których beneficjent poinformował właściwy organ na piśmie (zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 640/2014).