Ministerstwo Rolnictwa proponuje zmiany w przedstawionym miesiąc temu projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Więcej o poprzedniej propozycji: Od 2018 wnioski o dopłaty elektronicznie lub na oświadczenie

W 2018 r. dopłaty na oświadczenie

Do konsultacji – po uwzględnieniu uwag zgłoszonych do pierwszego projektu – skierowano właśnie drugi projekt.

Co proponuje się obecnie?

Nie zmienia się główny zamysł:  co do zasady wnioski o płatności (także te obszarowe z PROW) składane będą w wersji elektronicznej - "z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza".

W uzasadnieniu uściślono, co będzie się działo, jeśli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku z wykorzystaniem takiego geoprzestrzennego formularza. Otóż wtedy „właściwy organ” zapewni:

„- albo niezbędną pomoc techniczną

- albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności”.

To zasadnicza zmiana, tak oto dopowiedziana w uzasadnieniu: „(...) w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z projektowanymi przepisami, istniałaby możliwość składania wniosków w papierowej formie”.

Nie dopowiedziano, które przypadki są „uzasadnione”, powyższe wyjaśnienia są zawarte tylko w uzasadnieniu, a nie w projektowanej ustawie.

Dopowiedziano, co zapewnia „właściwy organ” i kto się za tą nazwą kryje: „Organem właściwym, zapewniającym beneficjentowi pomoc techniczną lub wydruki wniosków o przyznanie płatności w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, byłby kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.