W 2018 roku rolnicy pomogą ARiMR, składając wnioski przez Internet  – bo,  jak wynika z poniższej odpowiedzi MRiRW na szczegółowe pytania „Farmera” dotyczące składania wniosków przez Internet, obowiązek wprowadzania do systemu wniosków geoprzestrzennych…  dotyczy agencji, a nie rolników.

W ostatnich dwóch latach to pracownicy ARiMR realizowali obowiązek wprowadzania wniosków do Internetu - art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 wymagał objęcia wnioskami geoprzestrzennymi w 2016 roku co najmniej 25 proc. całkowitego obszaru, a w 2017 - 75 proc.

W 2018 roku obowiązek ten dotyczy już  100 proc. areału, stąd projekt ustawy, wprowadzający dla polskich rolników obowiązek składania wniosków przez Internet. Rolnicy pomogą więc pracownikom agencji – a nie odwrotnie.

Więcej: eWniosekplus – czy to może się udać?

Oto wyjaśnienia ministerstwa:

„W Polsce, składanie wniosków o płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW przez Internet, możliwe jest już od 2011 r. Pomimo zatem, że geoprzestrzenny wniosek dostępny jest dla wszystkich beneficjentów, na terenie całego kraju, wnioski składane są w większości papierowo. Przykładowo, w 2016 r. wnioski drogą elektroniczną złożyło 7 882 beneficjentów, a w 2017 r. - 11 267 beneficjentów.

W tej sytuacji, w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 2  rozporządzenia Komisji (UE) nr 809/2014, to pracownicy właściwego organu, którym w przypadku Polski jest ARiMR, samodzielnie przenoszą do GSAA informacje z wniosków złożonych w wersji papierowej, w tym z materiałów graficznych. Jest to proces trudny, czasochłonny i mógł przyczyniać się do przedłużenia obsługi sprawy.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wszystkie wnioski (także te przenoszone przez agencję płatniczą) powinny zostać złożone w GSAA w terminie składania wniosków, z uwzględnieniem 25 dni kalendarzowych po ostatecznym terminie składania wniosków.

W związku z powyższym w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 17 ust. 2 lit. c rozporządzenia (UE) nr 809/2014 w roku 2018 wnioski o przyznanie płatności co do zasady powinno składać się w wersji elektronicznej.