ARiMR poinformowała o wynikach naborów wniosków o pomoc z PROW 2014 - 2020, które toczyły się w okresie wrzesień – październik 2017 r.

1. Poddziałanie 6.5 PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE PRZEKAZALI SWOJE GOSPODARSTWO INNEMU ROLNIKOWI - nabór zakończony 24 października - do 2 listopada w ARiMR zarejestrowano 203 wnioski o pomoc.

2. Poddziałanie 5.2 INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ nabór 5 - 18 października 2017 r – do 29 października w ARiMR zarejestrowano 21 wniosków o pomoc.

3. Poddziałanie 5.1 WSPARCIE INWESTYCJI W ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE, KTÓRYCH CELEM JEST OGRANICZANIE SKUTKÓW PRAWDOPODOBNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK KLIMATYCZNYCH I KATASTROF - nabór zakończony 27 października - do 29 października w ARiMR zarejestrowano 154 wnioski o pomoc.

4. Poddziałanie 4.1.1 INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH NATURA 2000 - nabór zakończony 27 października - do 29 października w ARiMR zarejestrowano 1083 wnioski o pomoc.

Ostateczna liczba złożonych wniosków może być większa, ponieważ można je było składać także za pośrednictwem poczty – zaznacza agencja.

Według stanu na koniec września złożono wnioski na 45,08% kwoty dostępnych z PROW środków, zawarto umowy na 31,53% limitu, a wypłacono 13,33% limitu.

Podobał się artykuł? Podziel się!