Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia, zakładającego możliwość dopuszczenia uboju „na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarze, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia …. 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.”

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia ministra rolnictwa z 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

„Należy zauważyć, że projektowane rozporządzenie nie wprowadza żadnych dodatkowych wymagań w odniesieniu do uboju świń w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny na tym terenie, poza wymaganiami określonymi w zmienianym rozporządzeniu” – podkreśla minister w uzasadnieniu. Przepisy umożliwiające ubój świń na użytek własny na obszarach podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom ustanowionym w związku z wystąpieniem ASF wdrożyła np. Litwa.

Projekt dotyczy blisko 14 tys. siedzib stad świń, w których utrzymywanych jest ponad 727 tys. tych zwierząt.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!