Nie obejmuje go również zagrożenie objęciem opłatą za wycinkę, jeśli będzie chciał na takiej „przywróconej do użytkowania rolniczego” działce przed upływem 5 lat budować w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Potwierdzają się więc nasze wcześniejsze informacje na ten temat.

Więcej: Czy rolnik musi zgłaszać w gminie chęć wycinki drzewa?

Rolnik może nadal wycinać drzewa

Niestety potwierdza się też wyrażana wcześniej obawa, że w sytuacji konfliktowej mogą pojawić się trudności z udowodnieniem swoich racji – w przypadku wątpliwości co do istnienia potrzeby uzyskania tego zezwolenia Ministerstwo Środowiska radzi zasięgnąć opinii organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Oto cała ministerialna informacja:

„W przypadku usunięcia drzewa w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew, nie ma również obowiązku zgłaszania do organu zamiaru ich wycinki. 

Ponadto, w przypadku, gdy rolnik przed upływem 5 lat od wycięcia ww. drzew wystąpi o pozwolenie na budowę na działce, z której je usunął, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie zostanie na niego nałożona opłata za usunięcie drzew. Usuwanie drzew w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego  nie podlega bowiem zgłoszeniu i oględzinom.

Niemniej, jeśli na nieruchomości prowadzona będzie działalność gospodarcza inna niż rolnicza, a drzewo usuwane będzie w celu prowadzenia tej działalności, wówczas w takim przypadku wymagane będzie zezwolenie na usunięcie drzewa, o ile nie będzie miało zastosowania inne odstępstwo wskazane w art. 83 f ust. 1 ustawy.

Usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia podlega administracyjnej karze pieniężnej. Dlatego w przypadku wątpliwości co do istnienia potrzeby uzyskania zezwolenia na usuniecie drzewa, najlepiej  zasięgnąć opinii organu właściwego do jego wydania (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Brak konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa nie wyklucza jednak innych ograniczeń w zakresie wycinki drzew, np. obowiązujących na obszarach chronionych czy względem zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją na temat usuwania drzew zamieszczoną na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewień.”

Podobał się artykuł? Podziel się!