Do 25 czerwca można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(W 2016 roku dzień ten przypada w sobotę, więc termin składania wniosków upływa 27 czerwca w poniedziałek.)

W tym roku ARR spodziewa się, podobnie jak w ostatnich latach, ponad 78 tys. wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Warto pamiętać, że w 2016 r. zmieniono zasady udzielania pomocy na ten cel.

Do końca sierpnia b.r. agencja przekaże do MRiRW dane pochodzące z zebranych wniosków, dotyczące wnioskowanej powierzchni upraw zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków.

Do 30 września natomiast Rada Ministrów wyda rozporządzenie określające stawki dopłat  do 1 ha, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty.

Od 1 października do 30 listopada potrwa wydawanie decyzji o przyznaniu dopłaty.

Wypłata dopłat ma być zrealizowana w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada zmiany w systemie dopłat do materiału siewnego.

Więcej: Będą zmiany w systemie dopłat do materiału siewnego?

 

Podobał się artykuł? Podziel się!