Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o wyjaśnienie w sprawie wysokości dopłat do roślin wysokobiałkowych.

„Stawka płatności do roślin wysokobiałkowych za 2015 r. (422 zł/ha) została określona jako iloraz koperty finansowej przeznaczonej na tę płatność (286 829 965,18 zł) oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności (679 691,79 ha) ustalonego na podstawie wniosków złożonych w kampanii 2015 r. Taki sposób ustalania wysokości stawek wszystkich płatności obszarowych został określony w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Mając na uwadze, że płatność do roślin wysokobiałkowych stanowi niejako kontynuację instrumentu stosowanego w latach 2010-2014, przy szacowaniu wysokości stawki tej płatności, czy to na potrzeby przygotowania OSR do projektu ustawy, czy do Instrukcji wypełniania spersonalizowanego wniosku, posłużono się dostępnymi danymi z realizacji specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

W przypadku OSR do projektu ustawy przyjęto średnią powierzchnię z zakończonych kampanii (2010-2013), tj. 207 tys. ha, a nie jak twierdzi Pani Redaktor - ok. 670,18 tys. ha. Należy również podkreślić, że OSR do projektu ustawy zawiera jedynie informacje o szacowanych stawkach i przybliżonej liczbie beneficjentów. Błędne jest zatem wskazywanie OSR jako źródła przedstawianych przez Panią Redaktor danych o powierzchni. Natomiast w przypadku ww. Instrukcji, ponieważ dostępne były już nowsze dane, do obliczenia szacunkowej stawki przyjęto powierzchnię z kampanii 2014 r. (282 tys. ha).”

Tyle ministerstwo. A ja dalej nie rozumiem. Jeśli zakładano, że areał wysokobiałkowych wyniesie 282 tys. ha (jak w 2014 r. - a takie dane były dostępne jak rozumiem przy procedowaniu ustawy o dopłatach z 5 lutego 2015 r.), a wyniósł prawie 680 tys. ha (czyli stosunkowo wzrost 2,4) - to dlaczego stawka dopłat spadła z 326 euro do 99 euro (czyli 3,3)? Skąd taki duży spadek tej stawki? I wciąż nieproporcjonalny do wzrostu areału?

Dlaczego podstawą podania stawki szacunkowej przewidywanej na 2015 r. dopłaty do wysokobiałkowych był areał średni z 2010-2013 r., a nie z 2014 r.?

Pytaliśmy też w MRiRW – jeszcze w czwartek 8 października – o kolejne aspekty tej sprawy: