KRIR, opiniując projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, uznała składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w formie elektronicznej za nie do wykonania. Wątpi też, czy system komputerowy ARiMR jest na to przygotowany.

Jak wskazuje,  rolnicy na terenie wielu miejscowości nie mają zagwarantowanego dostępu do Internetu szerokopasmowego, a czasem w ogóle brak Internetu. „Nie posiadają też realnego dostępu do sieci ani często odpowiednich umiejętności. Wprowadzenie takiego zapisu może spowodować, że beneficjenci ubiegający się o płatności obszarowe będą zmuszeni do korzystania z usług firm prywatnych i publicznych, które będą wykonywać te usługi za wysoką odpłatnością” - uważa samorząd rolniczy.

Proponuje najpierw „poprawić system informatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwłaszcza jego wydajność, jak również usprawnić samą aplikację e – Wniosek (zwłaszcza w przypadku przerwania transmisji danych, kiedy to rolnik musi wniosek wypełniać od początku), a dopiero potem wprowadzać składanie wniosków internetowo.”

Obecnie trzeba się spodziewać „frustracji i zamieszania wśród rolników”, choć dla ARiMR oznaczałoby to zmniejszenie nakładów i kosztów.

KRIR sprzeciwia się też zwolnieniu ARiMR z obowiązku zawiadamiania rolników w przypadku niezałatwienia sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia 1 marca – jako niekorzystnej dla rolników.

Pozytywnie oceniono tylko propozycję wprowadzenia składania oświadczeń przez rolników, w którym będą potwierdzać brak zmian we wniosku w stosunku do wniosku złożonego w poprzednim roku.

Więcej o projekcie: Od 2018 wnioski o dopłaty elektronicznie lub na oświadczenie

W 2018 r. dopłaty na oświadczenie

Podobał się artykuł? Podziel się!