Po wstąpieniu Polski do UE pojawiła się nowa kategoria czynności - tzw. nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa. Wewnątrzwspólnotowe nabywanie towarów (WNT) oznacza zakup towarów z jednego państwa członkowskiego UE (np. Niemiec) na terytorium drugiego (np. Polski). Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów na terytorium Polski mamy do czynienia wówczas, gdy ich nabywcą jest podatnik podatku od towarów i usług (VAT) wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, a nabyte towary mają służyć prowadzonej przez niego działalności.  Natomiast podmiot dokonujący dostawy towarów powinien być podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej.


Rolnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT


Zgodnie z przepisami art. 97 Ustawy o podatku od towarów i usług, rolnicy rozliczający się z VAT na zasadach ogólnych, planujący zakup maszyn rolniczych od podmiotów gospodarczych, w tym także rolników będących czynnymi podatnikami podatku VAT w kraju, w którym chcą dokonać zakupu, mają obowiązek przed dniem dokonania pierwszego wewnątrzwspólnotowego zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnicy VAT R-UE. Rejestracji dokonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego. Po zarejestrowaniu jako podatnik VAT UE rolnik musi posługiwać się przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych swoim dotychczasowym numerem NIP poprzedzonym kodem PL. Przy transakcji zakupu, sprzedawca w kraju unijnym wystawi fakturę ze stawką „0”. Następnie w kraju przy rozliczeniu podatku VAT w Urzędzie Skarbowym zostanie on z jednej strony zapisany - potraktowany jako należny, zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce – aktualnie 23 proc. a następnie potraktowany jako naliczony.


Przykład:
Rolnik rozliczający się z VAT na zasadach ogólnych dokonał rejestracji w zakresie VAT UE. Zakupił  nowy ciągnik od podatnika VAT we Francji. Francuski sprzedawca zastosował specjalną procedurę dla dostawy wewnątrzwspólnotowej, czyli stawkę VAT ,,0’’. Rolnik otrzymał fakturę, na kwotę 50 000 euro.
Następnie rolnikowi od kwoty zakupu 50 000 euro będzie doliczona stawka VAT obowiązująca w Polsce (23 proc.).


Gdyby rolnik – podatnik VAT nie zarejestrował się w Urzędzie Skarbowym w zakresie VAT UE, francuski sprzedawca nie mógłby zastosować w rozliczeniu stawki VAT ,,0’’.
50 000 euro x 20 proc (stawka VAT obowiązujący we Francji)
Kwota do zapłaty wyniesie wtedy 60 000 euro.


Dodatkowo rolnik będzie opodatkowany z tytułu podatku VAT również w Polsce. Podstawą opodatkowania będzie wówczas kwota zakupu brutto: 60 000 euro + VAT (23proc)

Rolnik ryczałtowy