Niekorzystne warunki pogodowe, zwłaszcza susza z pierwszej połowy roku, są podstawą do zezwolenia przez Komisję Europejską na zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich do 70 proc. To maksymalny poziom dopuszczalny w unijnych przepisach.

Z możliwości wypłaty podwyższonych zaliczek skorzystają także: Belgia, Czechy, Hiszpania, Włochy, Łotwa, Litwa, Węgry, Portugalia i Finlandia.

Zaliczki będą wypłacone tym rolnikom, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności – nie trzeba składać dodatkowych wniosków. Ich wysokość to iloczyn 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz obszaru lub liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej  jako spełniające warunki do przyznania danej płatności. Zaliczki będą wypłacane od 16 października, na terytorium całej Polski.

W ocenie skutków regulacji wyliczono: „Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. pochłonie nie więcej niż 2 374,4 mln EUR (70%x3 392,0 mln EUR) środków unijnych i nie więcej niż 21,9 mln EUR (70%x31,3 mln EUR) środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż  2396,3 mln EUR.”

W uzasadnieniu podano: „Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2017 r.”

Refundacja płatności z budżetu unijnego następuje po około dwóch miesiącach od wypłaty. Jedyną płatnością finansowaną z budżetu krajowego jest płatność do tytoniu – zaliczki na poczet tej płatności to mniej niż 1 proc. całkowitej kwoty zaliczek.

W ubiegłym roku ARiMR wypłacała od 17 października do 30 listopada również 70-procentowe zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. „Na konta bankowe ponad 1,33 mln rolników przekazano 9,66 mld zł. Zaliczki trafiły do wszystkich, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 r., a ich wnioski przeszły kontrolę administracyjną” – informowała agencja po zakończeniu wypłat zaliczek i rozpoczęciu płatności pełnych należności. „Od 17 października ARiMR wypłaca również dopłaty ONW - 599,7 mln zł oraz rolnośrodowiskowe - 77,3 mln zł. Łącznie do rolników trafiło już więc ok. 10,3 mld zł” – podawano.

Stawki tegorocznych dopłat poznamy w pierwszych dniach października, po ogłoszeniu kursu euro przyjmowanego w tym roku do dopłat.

Projekt rozporządzenia w załączniku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!