- Dzisiaj rozmawiałem z ministrem Szałamachą (ministrem finansów Pawłem Szałamachą). Rząd zadecyduje, jaka to będzie skala. Ja oczywiście, jako minister rolnictwa postuluję, żeby to było 70 proc. Czy znajdą się środki na to? Pan minister deklarował, że będzie wszystko robił, żeby tak było, ale decyzji w tym zakresie nie ma – taką wczorajszą wypowiedź ministra Krzysztofa Jurgiela o zaliczkach przytacza PAP.

Szkopuł w tym, że środków tych wcale nie trzeba szukać – są zagwarantowane w budżecie państwa. W ocenie skutków regulacji rozporządzenia planującego zaliczki w wysokości 70 proc. podano: „Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w proponowanej wysokości 70 proc. będzie wymagała przeznaczenia na ten cel kwoty ok. 2377 mln euro. Wypłata zaliczek nastąpi w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2016 r. A zatem wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa”.

Skąd więc teraz te obawy ministra rolnictwa, czy wystarczy pieniędzy na zaliczki?

Czy w budżecie państwa przewidziano na dopłaty tyle pieniędzy, ile potrzeba na 70-proc. zaliczki i czy będzie on zrealizowany? Czy planowana jest zmiana budżetu i ograniczenie środków na rolnictwo? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

„Minister Jurgiel prowadzi rozmowy w tej sprawie z Ministrem Finansów. Decyzje podejmie Rząd” – odpowiada biuro prasowe.

Gdzieś tkwił błąd? W ocenie skutków regulacji podano też tylko kilka rodzajów płatności przewidzianych do zaliczek – projekt miałby dotyczyć tylko rolników ubiegających się o „przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności związanej do powierzchni uprawy roślin wysokobiałkowych oraz płatności związanej do powierzchni uprawy owoców miękkich”. Czy zatem obliczając skutki finansowe projektu nie uwzględniono wszystkich płatności, wyliczonych w samym projekcie? Czy zaliczkowo wypłaci się tylko niektóre płatności?