Na pierwszy rzut oka rolnicy nie mają powodów obawiać się pytań urzędników skarbowych o posiadany majątek. W końcu nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, których – jak utarło się w opinii publicznej – najchętniej kontroluje skarbówka pod kątem nieujawnionych źródeł przychodów, lecz co do zasady płacą podatek rolny. Wydaje się im więc, że mogą spać spokojnie. Nic bardziej mylnego. Wystarczy, że kupią córce lub synowi mieszkanie w mieście. Informacja o tym fakcie przekazywana jest przez notariuszy urzędom skarbowym, a te w każdej chwili mogą zainteresować się, skąd rolnik miał pieniądze na taki wydatek, pytając szczegółowo o to, co jest źródłem jego dochodów.

Grunt to udokumentować dochód

Dla urzędników skarbowych mało przekonywujące może być tłumaczenie, że rolnik miał za sobą dobre dwa-trzy lata, w ciągu których zarobił na produkcji rolnej tyle, że pieniądze mógł odłożyć. Fiskus jest bowiem w stanie określić wartość produkcji rolnej z hektara, sprzedanego mięsa czy mleka i skonfrontować to z dokonywanymi wydatkami.

Niestety wystarczającym wytłumaczeniem może nie być fakt, że jako podatnicy podatku rolnego nie muszą prowadzić żadnej ewidencji swoich dochodów. Co więcej, także na podstawie art. 117 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług. Mają natomiast, na mocy art. 116 ust. 10 ustawy o VAT, obowiązek przechowywania oryginałów faktur VAT RR oraz kopii oświadczeń o byciu rolnikiem ryczałtowym przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

A to już są dokumenty, które mogą pomóc w uprawdopodobnieniu uzyskiwanego przez rolnika dochodu z produkcji rolnej. Warto jednak zadbać o jak najwięcej innych dokumentów, które w razie ewentualnej kontroli fiskusa dadzą rolnikowi do ręki dodatkowe dowody na obronę własnych racji.
– Sprawiedliwość sama się nie obroni. Musimy mieć argumenty – mówi w rozmowie z „Farmerem” Sławomir Sadocha, doradca podatkowy z Elbląga, specjalizujący się w postępowaniu podatkowym. Na potwierdzenie przypomina sytuację sprzed lat producentów pieczarek, którzy w ramach działów specjalnych produkcji rolnej płacili podatek dochodowy według karty podatkowej (wysokość podatku ustalał im indywidualnie w decyzji naczelnik urzędu skarbowego, a ta zależała m.in. od miejsca prowadzenia działalności i liczby zatrudnianych pracowników) i nie mieli obowiązku ewidencjonowania swoich dochodów. A mimo to fiskus kwestionował nabywane przez nich dobra materialne. – W przypadku rolników może być podobnie. Dlatego musimy mieć rzeczowe wytłumaczenie dla każdego posiadanego lub nabywanego składnika majątkowego – podkreśla Sławomir Sadocha.