W ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przewidziano sposób ustalania czynszu dzierżawnego – ma to następować w oparciu o rozporządzenia ministra rolnictwa.

W ustawie przyjętej przez Sejm 30 marca i skierowanej już do Senatu zapisano:

„Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w  szczególności w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, wartości księgowej budynków i budowli, charakteru możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej.”

W 2015 r. średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawianych przez ANR wyniosła równowartość 11,5 dt pszenicy za hektar, czyli ok. 773 zł za 1 ha i była o 133 zł niższa niż średnia cena dzierżawy na rynku prywatnym.

Wysokość czynszu rośnie z każdym rokiem, czynsz za grunty rolne dla wszystkich 53 tysięcy trwających umów dzierżawy (łącznie ANR dzierżawi ponad milion hektarów) w końcu 2015 r. wyniósł równowartość 4,2 dt pszenicy.

Więcej: ANR: Średnia wysokość czynszu dzierżawnego w 2015 r. 

Dotychczas rolnicy często kwestionowali traktowanie proponowanej wysokości czynszu jako decydującego czynnika przy przetargach na dzierżawę.

ANR w Szczecinie już wcześniej przyjęła, że proponowany czynsz dzierżawny będzie mniej ważył niż np. odległość miejsca zamieszkania rolnika od przeznaczonej do wydzierżawiania  nieruchomości.

Więcej: ANR Szczecin wydzierżawi 15 tys. ha ziemi według nowych, własnych zasad

 

Podobał się artykuł? Podziel się!