- Ja jestem rolnikiem, płacę KRUS, żona jest na etacie – mówi nam czytelnik. - Po urodzeniu pierwszego dziecka otrzymaliśmy zasiłek z KRUS-u. Drugie dziecko, syn, urodził się w końcu listopada 2015. Na ubieganie się o zasiłek mam chyba sporo czasu - myślałem. Z racji, że mieszkamy daleko od właściwego dla mnie KRUS-u, pojechałem tam po nowym roku, żeby nie zostawiać żony z dwójką małych dzieci. Pani w okienku powiedziała, że się spóźniłem. Z nowej ustawy wynika, że teraz nie mam żadnego zasiłku. A co mają powiedzieć rodzice, których dzieci urodziły się w końcu grudnia i nie mogli złożyć wniosku, bo nie mieli jeszcze numeru PESEL?

Pytanie wysłaliśmy do KRUS. Odpowiedź nie jest niestety pomyślna dla naszego czytelnika.

„W odpowiedzi na pytanie z dnia 16 lutego 2016r. do Centrali KRUS, Biuro Świadczeń Centrali wyjaśnia, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015r., poz. 1217). Ustawa ta uchyliła art. 15 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015r., poz. 704 ze zm.), zgodnie z którym osobie podlegającej ubezpieczonemu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu (rolnikowi/domownikowi) z tytułu urodzenia dziecka przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej obowiązującej w dacie porodu. Zasiłek ten mógł wówczas otrzymać ubezpieczony ojciec dziecka nawet, gdy matka dziecka jako zatrudniona otrzymała zasiłek macierzyński z zakładu pracy lub z ZUS. Przepis ten obowiązywał do dnia 31 grudnia 2015 r.

Jeżeli rolnik nie pobrał zasiłku macierzyńskiego z KRUS na mocy uprzednio obowiązujących przepisów, aktualnie nie nabędzie do niego prawa, ponieważ przepis art. 15 ustawy utracił moc.”

KRUS nie wyjaśniła przy tym, co z osobami, których dzieci urodziły się jeszcze „pod rządami” starej ustawy, ale rodzice nie zdążyli złożyć wniosku do KRUS przed końcem roku. I dlaczego nie informowano o tej zmianie i utracie uprawnień przed końcem roku?

Tak wyjaśniono natomiast sytuację obowiązującą w 2016 roku:

„Natomiast, od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Zasady ustalania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po 31 grudnia 2015 r. dla ubezpieczonego w KRUS zostały określone w art. 35a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z tymi zasadami, ubezpieczonemu ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje jedynie w przypadku:

1)            skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,