Przepisy unijne dopuszczają możliwość upoważnienia beneficjenta do zmiany treści wniosku:

- w należycie uzasadnionych okolicznościach;

- o ile nie stawia to beneficjenta w korzystniejszej sytuacji odnośnie do wypełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia na podstawie wniosku pierwotnego.

I właśnie projektowane rozporządzenie wprowadza do polskich przepisów możliwość takich zmian we wniosku o płatność za zazielenienie w trakcie trwania okresu wegetacyjnego.

W 2016 r. w przypadku składania zmiany do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie, rolnik ma dołączyć informację na piśmie, uzasadniającą potrzebę zmiany.

Projekt trafił do konsultacji, które potrwają do 1 marca, ma wejść w życie dwa tygodnie po opublikowaniu rozporządzenia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!