2 sierpnia weszło  w życie zmienione rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Określa ono, że egzekucja komornicza w gospodarstwie musi być tak prowadzona, aby gospodarstwo mogło nadal funkcjonować.

Więcej: Egzekucja komornicza u rolnika będzie mniej bolesna

Związek Banków Polskich natychmiast zapowiedział dążenie do zmiany tego uregulowania:

ZBP apeluje o zmianę prawa w sprawie przedmiotów nie podlegających egzekucji u rolników

 

O tym, dlaczego ZBP nie akceptuje wprowadzonych zmian, mówi radca prawny dr Tadeusz Białek – dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego w Związku Banków Polskich.

* Związek Banków Polskich postuluje zmianę rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji. Dlaczego ZBP nie akceptuje wprowadzonych zmian?

- Rozporządzenie, które weszło w życie w sierpniu 2017 r., tak dalece rozszerzyło zakres przedmiotów wyłączonych spod egzekucji w gospodarstwie rolnym, że praktycznie uniemożliwiło prowadzenie egzekucji. Na tych przedmiotach właśnie ustanawia się zabezpieczenie kredytowe i hipotekę. Obecnie nie ma realnej możliwości zabezpieczenia kredytu i prowadzenia egzekucji w gospodarstwie rolnym.

* Znowelizowane rozporządzenie nie wyłączyło przecież spod egzekucji wszystkich przedmiotów wchodzących w skład majątku rolnika, skąd więc takie obawy?

- Rozporządzenie wymienia w 16 punktach składniki gospodarstwa, które nie podlegają egzekucji w gospodarstwie rolnym. W sytuacji, kiedy dochodzi do egzekucji, praktycznie nie ma realnej możliwości jej przeprowadzenia, ponieważ jeśli nawet są jakieś części gospodarstwa niewymienione w tych 16 punktach, są one powiązane z gruntem albo z pozostałymi częściami gospodarstwa tak, że egzekucja jest niemożliwa. Hipoteka czy zastaw rejestrowy na maszynach są wyłączone spod egzekucji.