Poprosiliśmy MRiRW o informację dotyczącą podstaw prawnych do obecnie wprowadzanego zakazu hodowli świń na Podlasiu. Na terenie powiatu Biała Podlaska prowadzony jest ubój bioasekuracyjny świń i wprowadzany zakaz wprowadzania do gospodarstwa nowych zwierząt - nawet jeśli nie stwierdzono choroby. Na jakiej podstawie? Rolnicy nie otrzymują decyzji i odszkodowań – pytałam.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Rolnictwa poinformował w odpowiedzi:

„Nie dysponujemy wiedzą na temat wprowadzania zakazu hodowli świń na Podlasiu oraz uprzejmie informuję, że w chwili obecnej tj. do 19 lipca br. przepisy dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt nie dają podstaw do wprowadzenia organom Inspekcji Weterynaryjnej powyższego środka.

Jednakże zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, z późn. zm.) w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, może nakazać zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt.

Decyzjom, o których mowa powyżej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 44 ust. 2 ww. ustawy).

Jednocześnie należy zauważyć, że ze względu na różnorodność sytuacji, pojawiających się w trakcie zwalczania danej choroby zakaźnej zwierząt, wybór środków stosowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, nie zawsze musi być taki sam.

Decyzja o ewentualnym zastosowaniu tego środka przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt pozostaje w kompetencji właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.”

Jak to możliwe, że Ministerstwo Rolnictwa nie wie, co dzieje się na Podlasiu?

O "uboju bioasekuracyjnym" tam prowadzonym pisaliśmy wielokrotnie.

np. Więcej: Trwa asekuracyjne świniobicie na Podlasiu

Trwa też ubój i zabijanie zwierząt w gospodarstwach, w których stwierdzono zachorowania u pojedynczych świń.

Powołując się m.in. na art. 41 i 44 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej Radomir Bańko nakazuje w gospodarstwach, w których stwierdzono wirusa ASF, wybicie wszystkich zwierząt.