Wcześniej Ministerstwo Rolnictwa zapowiadało umiejscowienie komisji zajmujących się sprzedażą ziemi przy staroście powiatowym - tak miało być taniej. Stosowną poprawkę zgłosił poseł Stanisław Kalemba. Stało się jednak inaczej, a poprawkę zgłosił poseł Stanisław Kalemba...

Zgodnie z przyjętą  ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, w skład komisji do spraw ustroju rolnego wchodzą powoływani przez dyrektora oddziału terenowego Agencji:

1) przewodniczący będący przedstawicielem Agencji;

2) przedstawiciele gmin położonych na obszarze działania oddziału terenowego Agencji;

3) przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej;

4) przedstawiciele powiatów położonych na obszarze działania oddziału terenowego Agencji;

5) dwóch przedstawicieli wybranych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związków zawodowych rolników indywidualnych i innych organizacji rolniczych działających na terenie oddziału terenowego Agencji.

Dodatkowo określono, że „w pracach komisji bierze udział po jednym przedstawicielu tej gminy i tego powiatu, na obszarze których położona jest nieruchomość rolna, której dotyczą prace komisji.”

Prezes Agencji ustala regulamin działania komisji oraz regulamin wyboru przedstawicieli, o których mowa w przytoczonym wyżej pkt 5.

Członkowie komisji w zakresie wykonywania swoich czynności korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Podobał się artykuł? Podziel się!