Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czas na przesłanie opinii o przesłanym z datą 25 lipca projekcie jest krótki – ministerstwo czeka na nie do 1 sierpnia, a 2 sierpnia zaprasza na konferencję uzgodnieniową. Dlaczego tak szybko? Jak tłumaczy MRiRW, chodzi o szybkie uruchomienie pomocy.

Rozporządzenie zawiera propozycję zmian dotyczących kwalifikacji rolniczych, udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału dla młodych rolników, wydłużenia terminu pomocy z bioasekuracji po ASF, dostępu do pomocy na przywrócenie potencjału gospodarstw, kredytów bankowych na sfinansowanie zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 r.

Termin pomocy z bioasekuracji po ASF wydłużono do 2018 r.

Zmiana dotycząca kredytów csk polega na obniżeniu do 70 tys. maksymalnej kwoty pomocy. Ma ona nie przysługiwać tym, którzy zawrą umowy z osobami najbliższymi (I grupa podatkowa).

Kredyty bankowe na sfinansowanie zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 r. będą mogły być udzielane na 8 lat, w wysokości zobowiązań, których termin upłynął – ale do 5 mln zł na gospodarstwo. Oprocentowanie przez pierwsze dwa lata ma wynosić 1 proc., potem – 2,5 proc.

Producenci mleka, trzody i owoców i warzyw będą mogli otrzymać nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym powstałych od 7 sierpnia 2014 r. do końca 2015 r. – do wysokości zaległości bez odsetek, na 10 lat.

Zmienione przepisy dotyczące szacowania szkód mają wejść w  życie od 2 listopada. 

Więcej: Będą zmiany w pomocy dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi

Nowe propozycje kredytów i pożyczek skierowane do konsultacji społecznych

Kredytów MRcsk nie będzie

 

Podobał się artykuł? Podziel się!