22 stycznia Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o zorganizowaniu drugiego spotkania poświęconego zasadom oceny kryteriów ofert w przetargach ograniczonych dla rolników na dzierżawę ziemi rolnej znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jakie zmiany  zasad oceny kryteriów ofert w przetargach ograniczonych dla rolników na dzierżawę ziemi rolnej znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa przygotował KOWR? – zapytaliśmy.

Jak poinformował KOWR, „Od stycznia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają konsultacje społeczne w sprawie omówienia zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wprowadzonych Zarządzeniem nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017 r. Dyrektora Generalnego KOWR. W konsultacjach uczestniczą przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrali i Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz innych organizacji rolniczych działających na terenie kraju. Po zakończeniu tych konsultacji zostaną wprowadzone ewentualne zmiany do Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR i wówczas będziemy mogli precyzyjnie odpowiedzieć na Pani pytania dotyczące zasad związanych z organizacją przetargów ofert pisemnych na dzierżawę państwowych gruntów.”

Co jest konsultowane? – chcieliśmy wiedzieć i poprosiliśmy o nadesłanie projektu, który będzie konsultowany. Nic z tego.

„Konsultacje dotyczą zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wprowadzonych Zarządzeniem nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017 r. Dyrektora Generalnego KOWR. Po zakończeniu tych konsultacji zostaną wprowadzone ewentualne zmiany do Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR. O terminie zakończenia konsultacji społecznych zadecyduje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – odpowiada KOWR.

Drążyliśmy dalej. A co jest konsultowane? Rozumiem, że nie kryteria, a ich ocena. Jakie ewentualne zmiany są konsultowane? Jakiś projekt jest konsultowany - czy konsultacje polegają na wysłuchaniu postulatów? – pytałam.