Na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich minister rolnictwa do końca listopada każdego roku określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny.

Zgodnie z przedstawionym właśnie projektem rozporządzenia, maksymalna suma ubezpieczenia ma w 2017 r. wynosić (dla porównania w nawiasie stawki z 2016 i z 2015 roku):

 • dla zbóż 16 400 zł (14 000 zł; 7 000 zł);
 • dla kukurydzy 7800 zł (10 300 zł; 8 800 zł);
 • dla rzepaku i rzepiku 9 950 zł (10 550 zł; 8 400 zł);
 • dla chmielu 58 350 zł (45 500 zł; 42 500 zł);
 • dla tytoniu 31 350 zł (26 100 zł; 28 400 zł);
 • dla warzyw gruntowych 192 000 (182 400 zł; 172 800 zł);
 • dla drzew i krzewów owocowych 113 250 zł (101 500 zł; 82 500 zł);
 • dla truskawek 78 000 (52 000 zł; 43 600 zł);
 • dla ziemniaków 50 000 (25 300 zł; 29 300 zł);
 • dla buraków cukrowych 10 800 (11 439 zł; 12 300 zł);
 • dla strączkowych 15 400 zł (20 130 zł; 23 000 zł).

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla 1 sztuki zwierząt mają w przyszłym roku wynosić:

 • dla bydła  17 100 zł (18 000 zł; 17 400 zł);
 • dla koni 9 100 zł (8 900 zł; 8 900 zł);
 • dla owiec 870 zł (900 zł; 900 zł);
 • dla kóz 870 zł (800 zł; 800 zł);
 • dla świń 1 850 zł (1 900 zł; 2 100 zł);
 • dla kur, perlic i przepiórek 53 zł (53 zł; 53 zł);
 • dla kaczek 65 zł (65 zł; 65 zł);
 • dla gęsi 250 zł (250 zł; 250 zł);
 • dla indyków 126 zł (153 zł; 159 zł);
 • dla strusi 1 330 zł (1 330 zł; 810 zł).

Jak podano w uzasadnieniu, maksymalne sumy ubezpieczenia stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych oraz plonu albo wynikają z przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

Natomiast zmiany wysokości maksymalnych sumy ubezpieczenia w porównaniu z 2016 rokiem „wynikają ze zmiany cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych ze wzrostu wartości nasadzeń (…)” – podano.

W projekcie budżetu na 2017 rok na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 918 603 tys. zł, cztery i pół razy więcej, niż na ten rok.

Więcej:  Od 2017 roku zmiana w ubezpieczeniach