Jak już informowaliśmy, w 2017 roku nie zmienia się zwrot akcyzy.

Więcej: Zwrot akcyzy w 2017 r. bez zmian

W 2016 r. zwiększono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Utrzymano zużycie oleju na ha. W 2015 r. podwyższenia stawki zwrotu nie było w ogóle, nie będzie też zmian w 2017 roku.

Bardzo możliwe jednak, że stawka zwrotu wzrośnie od 2018 roku.

- Jeśli chodzi o kwestię zwrotu podatku akcyzowego, to przypomnę, że w ubiegłym roku podwyższyliśmy ten zwrot i to był jednorazowy skok, natomiast w tym roku takich możliwości budżetowych nie było – mówił wiceminister Jacek Bogucki w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Prosiłbym natomiast, żeby nie oszukiwać rolników, że akcyza wynosi 1,30 zł, bo dokładnie możliwość wynosi – jak pamiętam – chyba pomiędzy 1,15 zł a 1,20 zł, więc tutaj do tego pułapu rzeczywiście jeszcze trochę mamy i mam nadzieję, że dojdziemy. Obiecaliśmy, że będziemy do tego dochodzić. W pierwszym roku była podwyżka, drugi rok jest na stabilizację budżetu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie szansa na to, żeby kolejny postęp w tym zakresie nastąpił.

Propozycję utrzymania w 2017 roku stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego krytykuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do MRiRW o podwyższenie stawki do 1,20 zł za litr zużytego oleju napędowego oraz o podniesienie limitu zużycia na hektar użytków rolnych do poziomu 120 litrów/ha, przynajmmniej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta o odpowiedniej obsadzie SD/ha, szczególnie hodowców bydła mlecznego.

„Dodatkowo samorząd rolniczy wnioskuje o przedłużenie okresu składania wniosków od początku sierpnia do końca września. Sierpień jest okresem najbardziej intensywnych prac w rolnictwie – w tym czasie żniwa i siewy rzepaku pochłaniają czas rolników. Z kolei urzędnicy w tym czasie mają okres urlopowy i często pracownicy prowadzący sprawy akcyzy są na urlopach. Problem ten był już przez nas zgłaszany wcześniej, ale niestety bez pozytywnego rezultatu” – podaje KRIR.

PiS zapowiadało zwiększanie pomocy krajowej dla rolnictwa.

Więcej: Będzie 1,18 zł zwrotu akcyzy? 

Będzie większa pomoc państwa dla rolnictwa

Kiedy wzrośnie zwrot akcyzy?

 

Podobał się artykuł? Podziel się!