W ramach projektu odbędzie się konferencja tematyczna, której konsekwencją będzie promowanie Centrum Kompetencji PUŁAWY, jako ważnej platformy wymiany doświadczeń i wiedzy. Dalsze inspirowanie za pośrednictwem CK PUŁAWY idei modernizacji polskiego rolnictwa, doradztwo w zakresie efektywnego nawożenia oraz edukacja i profesjonalizacja

Zgłoszenia i kontakt: potwierdzenia@azoty.pulawy.pl, tel. 81 565 38 96, 81 565 38 55

Organizator:
Zakłady Azotowe Puławy