PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl

KOMENTARZE DO TEKSTU:

Odpowiedż dla a.Krzak

Tak zgadza się w latach rozkułaczania wielkich posiadaczy ziemskich - były to lata powojenne. zlikwidowano większość małych elektrowni wodnych w naszym kraju. w okolicach Słupska pracują te poniemieckie z napisem rok 1939
W moich okolicach pracują trzy na rzece Nurzec. Jedna 60 KW i dwie po 30 KW są w posiadaniu prywatnym i przynoszą dochód miesięcznie tak na poziomie średniej krajowej płacy ok. 3 tysiecy zł. lub nie co wiecej....
Takim nowym rozwiazaniem w zakresie turbin wodnych jest nowo produkowana przez Czechów turbina ślimakowa - Archimidesa.
Koszt takiej turbint do MEW wynosi ok. 500 tys. zł. Moc jaka mozna pozyskać jest na poziomie 80 KW.
Taka turbina pracuje już na rzece Radomce k/Radomia.
Wiecej informacji mogę podać.......


mgr inż lat 62 EMA, 2012-06-22 13:34:44

Drodzy czytelnicy
i Panie Krzysztofie Prasałek
prezesie PSEW.

Alternatywą dla paliw kopalnych są odnawialne źródła energii, gdyż te konwencjonalne się kończą (ropa naftowa, gaz, węgiel), a nawet złoża uranu - co tu mówic o perspektywie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Po wydarzeniach w Carnobrylu i teraz w Japoni przestańmy dyskutować na temat energetyki jądrowej. Niemcy i Francja będą zamykać elektrownie jądrowe.
Natomiast co chodzi o siłownie wiatrowe
no to drogi panie niech pan nie kłamie......,- to jest takie ściemnianie na więksą skalę - te Wasze badania i opinie o wiatrakach są przekręcone w Waszą stronę, po prostu chcecie zawiatraczyć Polskę tak jak to zrobili Niemcy i z tego mają zaledwie 3 % energii w ogólnym bilansie potrzeb energii w tym kraju.

Ta Wasza komercja i powiązania z firmami zainteresowanymi sprzedażą jak najwięcej instalacji wiatracznych doprowadzą do tego samego co jest w Niemczech w tym zakresie.

Dla Wszystkich, którzy zechcą przeczytać opracowany przez mnie artykuł o wiatrakach już mówię dziękuję....

i proszę to upowszechniać wsród ludzi ...

W załączeniu kopia artykułu:
Energetyka wiatrowa

W ostatnich latach coraz więcej firm zagranicznych interesuje się budową farm wiatrowych w Polsce. Ekspansja firm zachodnich, a w tym niemieckich, jest bardzo silna. Firmy te bardzo często sprzedają wycofane, będące po remoncie, siłownie wiatrowe. Natomiast firmy budujące wiatraki w systemie farm wiatracznych instalują fabrycznie nowe urządzenia.

Małe siłownie wiatrowe nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi – mogą być budowane w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego. Natomiast lokalizacja dużych siłowni wiatrowych w odległości do 2000 m stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Wady dużych siłowni wiatrowych:
• deformacja krajobrazu naturalnego i mniejsza atrakcyjność dla turystów i właścicieli działek i nieruchomości,
• duże koszty produkcji i budowy,
• niszczenie naturalnych siedlisk lądowych dla roślin i zwierząt,
• ujemny wpływ na duże ptaki lęgowe np. (drapieżne i bociany) w promieniu 5 km,
• ujemny wpływ na ptaki wędrowne np. (żurawie, gęsi) w promieniu 20 km,
• opory aerodynamiczne łopat wytwarzają uciążliwy hałas,
• monotonność wytwarzanego dźwięku oddziałuje niekorzystnie na psychikę człowieka,
• wytwarzanie infradźwięków szkodliwych dla zdrowia człowieka,
• w pobliżu budowanych farm zaobserwowano spadek wartości gruntów,
• niestabilne źródło energii (wymaga nadal elektrowni konwencjonalnych),
• negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na lokalny ekosystem i ludzi (zanikają dżdżownice i inne organizmy żywe),
• powstaje efekt światłocienia (migającego cienia),
• wysoki koszt siłowni wiatrowych powodować będzie, że ceny energii elektrycznej bardzo wzrosną.

Co to są infradźwięki i czy są szkodliwe

Infradźwięki wytwarzają wiatraki prądotwórcze. Są niesłyszalne dla ludzkiego ucha i mogą rozchodzić się w promieniu nawet kilku kilometrów. Ujemne skutki oddziaływania na organizm ludzki fal infradźwiękowych wytwarzanych przez siłownie wiatrowe potwierdzają międzynarodowe zespoły naukowców. Fale mogą powodować: mikropęknięcia w oskrzelach, zgrubienia serca, niszczenie obszarów mózgu, depresje, napady padaczkowe, które mogą prowadzić do ślepoty, zaburzenia równowagi, brak snu, bóle głowy, spadek wydajności pracy. Infradźwięki mogą wywoływać drgania rezonansowe ludzkich organów takich jak klatka piersiowa, przepona brzuszna, organy trawienne. Chwilowe oddziaływanie fal powoduje trudności w oddychaniu, a dłuższe poddawanie się oddziaływaniu infradźwięków powoduje zaburzenia układu trawiennego. Podobnie jak przy spożyciu większej ilości alkoholu infradźwięki powodują zachwiania równowagi, trudności w skupieniu się, zmniejszenie ostrości widzenia oraz zmniejszenie refleksu. Infradźwięki przy odpowiednim poziomie ciśnienia akustycznego mogą oddziaływać powodując zaniepokojenie, nudności itp.
W naturze towarzyszą eksplozjom, trzęsieniom ziemi, wyładowaniom atmosferycznym, itp.
Ochrona przed infradźwiękami jest niemożliwa ze względu na znaczne długości fal infradźwiękowych, dla których betonowe ściany, przegrody, ekrany i pochłaniacze akustyczne są nieskuteczne. Fale infradźwiękowe są wzmacniane na skutek rezonansu pomieszczeń, elementów konstrukcyjnych budynków lub całych obiektów. Hałas nisko-częstotliwościowy – zawiera również składowe słyszalne, czyli ,,buczenie”- i infradźwiękowy, powodujący wyżej wymienione choroby. Jego źródłem są wiatraki prądotwórcze. Myli się kto myśli ,, To nie wpływa na mnie osobiście. Ja mieszkam daleko od wiatraków prądotwórczych” Infradźwięk działa niebezpiecznie nawet 10 kilometrów (poprzez bardzo duże fale).

Przeciw elektrowniom wiatrowym protestują, więc ci, którym nie podoba się szpetota wysokich na dziesiątki metrów słupów, hałas powodowany przez turbiny, migajace światła ostrzegawcze nocą czy efekt światłocienia, wywoływany przez obracające się łopaty w ciągu dnia.

Elektrownie wiatrowe negatywnie wpływają również na środowisko, w ich sąsiedztwie dochodzi do stepowienia terenów. W Europie największym potentatem ,,wiatrakowym” są Niemcy. W kraju tym wiatraki spotkać można prawie wszędzie, od Morza Północnego po Schwarzwald na południu. Warto, wiec przytoczyć, co na temat tego źródła energii pisze prasa niemiecka. Zacznijmy od opinii, która zamieszczono kilka miesięcy temu w niemieckim tygodniku ,,Der Spiegel”. Stwierdzono, że sen o przyjaznej środowisku energii zmienia się w wysoko dotowaną z kasy państwowej dewastacje krajobrazu. Najwięcej wiatru jest przecież tam gdzie są najpiękniejsze widoki, a więc na terenach nadmorskich i górskich.
Coraz częściej przeciwko budowie elektrowni wiatrowych podnoszone są też argumenty ekonomiczne, które trudniej zignorować niż opinie zwolenników ochrony środowiska naturalnego i pięknych krajobrazów.
Z wyliczeń m.in. brytyjskiej Państwowej Izby Kontroli (The National Audit Office) wynika, że rozwijanie energetyki wiatrowej jest najdroższym ze znanych sposobów redukcji poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. Niemcy mają obecnie prawie 20 tys. turbin wiatrowych, które mogłyby produkować nawet 15% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ale pokrywają zaledwie 3%. Energia wiatrowa jest mało efektywna. Wiatr nie zawsze wieje wtedy i tam, gdzie akurat potrzeba prądu. Dlatego prąd wytworzony w wietrzną pogodę należałoby magazynować, by móc go wykorzystywać w dni bezwietrzne. A wydajnego sposobu na takie magazynowanie po prostu nie ma. Dlatego trzeba mieć ,,w pogotowiu” konwencjonalne elektrownie, które w razie konieczności można szybko włączyć, by uzupełnić braki prądu. W efekcie może się więc okazać, że produkcja prądu w elektrowniach wiatrowych w ostatecznym rozrachunku będzie się wiązała z emisją do atmosfery większej ilości zanieczyszczeń. Ostatnio do krytyki wiatraków przyłączyli się również ci, którzy zwykle byli gorącymi orędownikami ich budowy – ekolodzy. Ich badania wykazały bowiem, że wirujące łopaty wiatraków zaburzają lokalne ekosystemy. Duże skupiska wiatraków mogą też zmieniać lokalny klimat.

Efekt migającego cienia

Efekt ,,migającego cienia” powoduje rozedrganie światła poprzez ciągłe miganie cienia z łopat wirników. Zjawisko to jest na tyle uciążliwe szczególnie w miejscach gdzie są farmy wiatraczne, że w Europie Zachodniej konieczne było wprowadzenie uregulowań prawnych. W Niemczech wiatrak może migać cieniem maksymalnie przez 1 godzinę/dobę.
Gdy czas migania jest dłuższy następuje zatrzymanie turbiny. Kto w Polsce zagwarantuje nam takie prawo i egzekwowanie tego prawa?.........
Jeżeli nie wielkim siłowniom wiatracznym i fermom wiatraków – to co?

W związku z tym, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/28/WE zobowiązuje kraje członkowskie UE do wytworzenia 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku dla Polski, stanowi to duże wyzwanie.
Rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich powinien następować przy wsparciu tych kierunków, które są przyjazne środowisku i ludziom.
Wśród nich należy wymienić:
• biomasę – spalanie drewna odpadowego z produkcji leśnej, produkcja i spalanie zrębek, brykietu i peletu produkowanego ze słomy i z plantacji roślin energetycznych i trocin drzewnych, a nawet niskiej jakości paszowej bądź konsumpcyjnej zbóż np. owsa itp.,
• biogaz rolniczy – otrzymywany z fermentacji beztlenowej odpadów organicznych i z produkcji rolnej - w ramach kogeneracji produkcja energi elektrycznej i cieplnej,
• biopaliwa – produkcja biopaliwa z rzepaku i innych roślin oleistych np. lnianka, ostropest plamisty itp.,
• energetyka wodna – małe elektrownie wodne z wykorzystaniem cieków wodnych,
• kolektory słoneczne – do instalacji podgrzewających wodę w celach socjalno bytowych w domach mieszkalnych i jako zintegrowane źródła energii z pompami ciepła zapewniające CO w tych budynkach zimą.
• ogniwa fotowoltaiczne – do oświetlania obejść gospodarskich itp.,
• pompy ciepła – wykorzystanie ciepła ziemi i zabezpieczenie ciepła na potrzeby CO gospodarstw rolnych. Ponadto mają one powszechne zastosowanie przy odzysku ciepła podczas schładzania mleka w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Odzysk ciepła pozyskanego ze schładzania mleka pozwala nagrzewać wodę służącą do mycia konwi w tych gospodarstwach.
• Energia geotermalna – energia pozyskana z głęboko położonych w Ziemi wód, które można pozyskać do systemu CO na szerszą skalę tj, miasta i wsie. Przykładem tego typu instalacji jest Mszczonów w woj. mazowieckim, gdie ciepło wody jest wykorzystywane do CO i do celów leczniczych i w budowie Toruń – geotermia Ojca Rydzyka.


mgr.inż.lat 62 EMA, 2012-06-22 13:12:59

Energia odnawialna to nie tylko wiatraki ale także turbiny wodne. Przed wojną na terenie Polski było ponad 3000 elekrowni wodnych. A ile mamy ich terez? Pod koniec lat 90-tych było ich około 300. Co zrobiono przez ostatnie 20 lat aby było więcej energii odnawialnej, prawie nic! Państwo tylko rzuca kłody pod nogi tym co chcieli by cokolwiek zrobić w tym kierunku.

A.Krzak, 2012-06-22 09:32:00

Ja też jestem za energetyką wiatrową, ale jak znaleźć inwestora, który zechciałby wydzierżawić ode mnie 30 ha gruntów pod wiatraki???

JK, 2012-06-21 17:05:10BĄDŹ NA BIEŻĄCO


RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE


» WSZYSTKIE WYDARZENIA

EKSPERCI FARMERA

TU KUPISZ FARMERA

FORUM FARMERA

arszczecin

swierk w kopertę na 2m i płot od sąsiadów :P

Marecki

Dużo tego masz? Nie podejrzewałem Cię o własne bagna ;) Może chociaż siatka leśna?