PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl

KOMENTARZE DO TEKSTU:

Możecie podać jakiś link do tej usługi montażu w Horizont Rolos?

leon, 2017-08-25 10:44:51

Masz rację @majkel. Dowiedziałem się z ich strony, że od jesieni oferują taką usługę i sam będę niedługo miał panów z Rolosa u siebie na działce, zamontują jak należy :-)

kamilos, 2017-08-07 10:25:20

Zamówiłem z montażem, bo w sumie sam tak dobrze tego nie zrobię.

majkel, 2017-07-07 12:27:33

Szczerze mówiąc nigdy nie używałem odstraszaczy ultradźwiękowych, ani pastuchów elektrycznych. Chyba nawet nie wiedziałbym jak się z tym obchodzić. Wolę tradycyjne metody czyli odstraszacze w płynie typu animal stoper czy też hukinol. Szybko i na temat tylko trzeba uważać, żeby się nie oblać.

Jacek, 2017-07-04 10:48:25

W Horizont Rolos mają usługę montażu pastucha?

kamilos, 2017-07-03 08:38:21

Montaż pastucha zakończył u mnie tę nierówną walkę. Odkąd zamontowali mi go panowie z Horizont Rolos nie mam już problemów z rozkopanymi uprawami.

wojtek123456789, 2017-06-23 10:13:51

Slyszalem ze odstraszacze ultradzwiekowe dzialaja bardzo dobrze. Dziki to odbieraja jako bardzo niemily bodziec a ludzie tego nie slysza. Podobno super sa odstraszacze Vadalarm: www.vadalarm.pl. Dzialaja na energie sloneczna.

kesemiki, 2017-06-12 18:11:36

Tak,pozabijac dziki?Co za cham i wiejski prostak mogl to wymyslec.Powinni Wam kary dawac za to jak traktujecie zwierzeta np na lancuchach.A podobno dobrego gosppdarza poznaje sie po psie.Jak piez wychudzony to smiec nie gospodaz.Co do dzikow to Wy ze swoimi uprawami wchodzicie im na naturalne ich tereny.To Was koltuny ze wsi trzeba potraktowac pastuchem i olowiem

michal, 2017-05-18 02:12:58

uwazam ze dziki powinno sie odstrzeliwac ,nie maja wrogow naturalnych i jest ich zatrzesienie ludzie sobie nie radza ,a ci obroncy zwierzat niech ich puszcza na swoje pola jezeli takowe maja zobaczymy co wtedy powiedza .

kalina, 2017-03-23 10:10:02

Proponował bym skorzystać z patentów z innych krajów.
Rolnicy powinni zakładać pozwy zbiorowe , kołom łowieckim .
Takie zaniżanie strat jest możliwe jedynie w Polsce.
Mnie w tym roku dziki zniszczyły uprawę kukurydzy na 3 dzień po zasianiu.
Sam koszt nasion to 170 zł na ha .
Proponowane odszkodowanie to 200 zł za ha .
Koszt siewu w moim rejonie wynosi 150 zł na ha czyli jestem tylko z powodu samego zasiewu stratny 120 zł na ha.

Arek, 2015-05-02 17:27:02

Najdrożej wyszedł elektryzator ponad 1000 zł. Słupki drewniane miałem, kupiłem więc linkę stalową, izolatory, naciągi i koszt całkowity zamknął się w 3000 zł. Ogrodziłem prawie 6 km. Rok wcześniej miałem strat na 8000 zł. Odszkodowania dostałem niecałe 2500 zł. Także rachunek możesz sobie sam przeliczyć czy na ile mnie stać i co się opłaca;)

kris, 2014-10-07 08:13:00

kris,i na ile takiego ogrodzenia cię stać

Krzysiek222, 2014-09-23 09:09:26

Powtarzam jeszcze raz - dwa poziomy linki stalowej plus mocny elektryzator co najmniej 5J - np. Chapron SEC 10000 lub najlepiej 8J Chapron SEC 15000. Jak się zrobi raz a porządnie to dziki nawet nie podchodzą do linki, bo czują pole elektromagnetyczne. Mi przysyłali i doradzali w sklepie www.pastuchy.pl

kris, 2014-09-23 08:23:36

,,nie ma nic na temat ochrony upraw. :" chyba jednak coś się znajdzie.
Art. 46. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
Art. 47. 1. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46.
2. W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.
Art. 48. Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
2) (47) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
Art. 49. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za szkody, uwzględniając terminy zgłoszenia szkody, obowiązek szacowania wstępnego i ostatecznego oraz obszar uszkodzonej uprawy.
Art. 50. 1. (48) Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
1a. (uchylony).
1b. (49) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:
1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa;
2) (50) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
3. (51) Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
4. (52) Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

breneka, 2013-08-21 20:23:30

ukasz Pan Bóg rychliwy ale sprawiedliwy, masz rację, ale Pan Bóg także miłosierny zarówno dla ludu bożego, bambrów jak i dla braci mniejszych. Pan Bóg nakazuje nam pojednanie, zgodę, zrównoważnie w naszym skomplikowanym świecie, życiu. Idźmy na ugodę. Aby nastała taka zrównoważona ugoda, Polski Związek Łowiecki winien bardziej chronić uprawy na gruntach rolnych i pokrywać szkody finansowe w uprawach, mimo, że Art. 3 Prawa łowieckiego nie mówi, że to także jest celem łowiectwa. Bambry, jak ich nazwał ukasz są na słabszej pozycji. Boże miłosierny oświeć tych mocniejszych, lecz niesprawiedliwych. Niech stanie się sprawiedliwość.

Andrzej, 2013-08-21 20:20:42BĄDŹ NA BIEŻĄCO


RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE


» WSZYSTKIE WYDARZENIA

EKSPERCI FARMERA

OFERTY

  • GORĄCE OFERTY:

  • GORĄCE OFERTY:

TU KUPISZ FARMERA

FORUM FARMERA

sapek

... ja raczej strategię bartsa zastosuję... u mnie dopiero wschody, ale tu każdy siał jęczmień tak 10-12 kwietnia... ciężkie ziemie to się wolno...

Daymon

U mnie po 10 dniach wygląda tak,przydał by się tylko teraz deszcz.