PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl

KOMENTARZE DO TEKSTU:

W artykule wskazano metody zwalczania zachwaszczenia w uprawach kierując się względami ekologicznymi bez wzmianki na temat wyniku ekonomicznego takiego postępowania. Najbardziej racjonalny wydaje się prawidłowy płodozmian. Zabiegi mechaniczne z reguły wielokrotne zabierają czas i paliwo, podobnie z dzielonymi dawkami herbicydów. W uprawie buraka cukrowego metoda ta się sprawdza, ale wynika to ze specyfiki rośliny uprawnej i chwastów wraz z nią występujących. Buraki cukrowe mniej negatywnie reagują na substancje czynne w obniżonych dawkach,a chwasty zwalcza się we wczesnych fazach rozwojowych dodatkowo ograniczając zachwaszczenie wtórne, gdyż pole jest chronione przez dłuższy okres. Ale to co w buraku cukrowym, ziemniaku jest opłacalne i wymuszone specyfiką tych upraw, nie musi być opłacalne np. zbożach.

T.B., 2014-01-04 16:38:35

W PIORiN-ie pracują wykształceni ludzie i w swojej pracy są zobligowani do stosowania prawa. Experci , których wypowiedzi publikujecie niestety to prawo wypaczają. Odsyłam do unijnych i krajowych regulacji prawnych. Ustawa o środkach ochrony roślin
Art. 37.
2. Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub w kopii tej dokumentacji, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz ten nie dysponuje tą dokumentacją.
Rozporządzenie MRiRW W sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.
§ 3. Ocenę skuteczności podejmowanych działań i metod ochrony roślin przeprowadza się w
szczególności na podstawie prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art.
67 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr1107/2009 z dnia 21 października 2009 r dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), oraz na podstawie wyników monitorowania występowania organizmów szkodliwych
W przytoczonych regulacjach zawierają się obowiązki rolników oraz kontrolujących, tyle w temacie,

piorun, 2014-01-04 15:02:13

Bardzo ważny temat i dobry artykuł - niestety prezentuje on tylko punkt widzenia autora a nie oficjalne stanowisko PIORiN. " Stosując herbicyd przed wschodami chwastów, czyli typowo profilaktycznie, właściwie działamy niezgodnie z metodami integrowanymi. Jednak zakaz stosowania zabiegów przedwschodowych wydaje się zupełnie nielogiczny w świetle oficjalnej rejestracji wielu środków w tym terminie. Wielu rolników zna swój "bank nasion" i świadomie stosuje odpowiednią substancję czynną."
-Panu autorowi tylko się" wydaje" ,a my wiemy na sto% , że jest on nielogiczny. Bo z tego, że to wiemy, skoro: "Stosując herbicyd przed wschodami chwastów, czyli typowo profilaktycznie, właściwie działamy niezgodnie z metodami integrowanymi." - a za to są konsekwencje prawno- ekonomiczne.
"Herbicydów nie należy stosować na wyrost, jedynie tyle, ile potrzeba."
- nikt nie "stosuje na wyrost" , a " jedynie tyle, ile potrzeba." , bo są cholernie drogie.
"Stary, dobry płodozmian powinien wrócić."
- my też wiemy, że powinien wrócić, ale jak, skoro w moim rejonie cukrownie zlikwidowano,a soja wyparła rodzime strączkowe. Mieszalnie nie chcą ich za żadne pieniądze, bo sa w obcych rękach i mają receptury pod soję. Sam tego nie dam rady zjesć, a mój pies też nie chce.
"Pierwszym źródłem, z którego można korzystać, jeśli chodzi o informacje dotyczące stosowania mieszanin, są oczywiście etykiety preparatów. Warto także wykorzystać zalecenia nierejestracyjne z innych wiarygodnych źródeł, jak jednostki badawcze, uczelnie, bądź wyniki własne producentów preparatów. Istotnym czynnikiem są własne obserwacje i działania, które w przypadku pozytywnych wyników, można także wdrażać."
_zapomniał autor dodać, że pierwszym i jedynym legalnym. "zalecenia nierejestracyjne z innych wiarygodnych źródeł, jak jednostki badawcze, uczelnie, bądź wyniki własne producentów i rolników nie można legalnie stosować. Czynimy to od lat rozpisując np. trzy środki każdt na trzy ha, gdy tymczasem idą w jeden opryskiwacz na 10 ha. Czemu i komu ma służyc ta fikcja i biurokracja?

s, 2014-01-03 16:42:40

wiesz coś o jakimś nowym programie do porównywania substancji ??

jarki, 2014-01-03 14:45:43

A ja jestem przekonany, że bardzo wielu pracowników PIORIN nie rozumie i jeszcze długo nie zrozumie zasad Integrowanej ochrony bo do tego potrzebna jest chęć do do poznania działania nowych substancji aktywnych.
Nawiązując do mechanizmów działania herbicydów to w każdej etykiecie jest opis działania substancji aktywnej w nim zawartej. Fakt jest to język bardziej naukowy ale jest to zrozumienia. Jedyną bolączką jest to że aktualnie nie mam narzędzia które pozwoliłoby w szybko porównać dane preparaty. Ale to powinno się szybko zmienić.

ochrona-roslin.com.pl, 2014-01-03 10:42:44

No wreszcie jako taka w miarę rzetelna informacja. A herbicydy przedwschodowo są jak najbardziej zgodne z prawem o integrowanej ochronie. przecież rolnik zna swoje pola, wie jakie chasty u niego na polu występują od lat i wie,że ich określone gatunki nie zginą od bronowania albo też nie we wszystkich uprawach zabiegi mechanicznego zwalczania chwastów można prowadzić. Wystarczy więc tylko w ewidencji zabiegów zapisać, że na tym i tym polu to od lat rosną takie a takie chwasty. I jestto wystarczający dowód na celowość zastosowania herbicydu przed wschodami roślin, oczywiście pod warunkiem, że zastosowany herbicyd zwalcza chociaż jeden z wymienionych w zapiskach monitoringu chwastów. A jeśli inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) tego nie uwzględni za wystarczające to proszę na piśmie żądać od niego podania podstawy prawnej, niech udowodni, że prawo ogólnie obowiązujące mówi inaczej albo wymaga inaczej. Chłopi nie dajcie się zwariować, nie płaćcie mandatów jeśli uważacie ,że nie zrobiliście nic złego. I nie bójcie się Sądu, o którym będzie mówił inspektor jak nie będziecie chcieli przyjąć mandatu. To on musi w Sądzie udowonić, że złamaliście prawo. Inegrowana ochrona roślin to nic innego jak poprawne gospodarowanie z zachowaniem zasad kodeksu dobrej praktyki rolniczej w tym dobrej praktyki ochrony roślin. Nie ma dla Was żadnych nowych obowiązków, wszystkie już wcześniej obowiązywały, oprócz jednej jedynej nowości prawnej, musicie wykazać, że prowadzicie monitoring czyli obserwcje występowania na swich uprawach szkodników, chorób i chwastów i musicie mieć z tego zapiski.
Jak będziecie nękani przez kontrolerów, którzy będą żądać nie wiadomo czego to będę Was wspierał, przed Sądami również. Ale nie sądzę aby była taka potrzeba, bo nie wierzę aby w PIORiN byli inspektorzy, którzy nie rozumieją celu wprowadzenia integrowanej ochrony roślin.

stary farmer, 2014-01-02 20:12:42BĄDŹ NA BIEŻĄCO


RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE


» WSZYSTKIE WYDARZENIA

EKSPERCI FARMERA

OFERTY

  • GORĄCE OFERTY:

  • GORĄCE OFERTY:

TU KUPISZ FARMERA

FORUM FARMERA

lokizom

@miwigos Ja też aż tyle nie łączę. Grzybowke i skracanie robię osobno

Piotr246

Jeżeli decydujem się na uprawy roślin i warzyw na szeroką skalę to warto skorzystać z usług jakiejś agencji. Myśleliście o Agencji nasiennej?...