PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl

KOMENTARZE DO TEKSTU:

No i forum się zacięło. Pewno same niecenzuralne wpisy. A mam czas wolny na czytanie.

wisienka (jak na torcie), 2017-02-18 22:19:46

Oto teksty , które powinny zwrócić uwagę Moderatora:
(...) nie bądźcie ormowcami. To jest forum każdy moze pisać a Wy jesteście zwykle kapuście i placzkom co skarżą i do mamusi biegną. C i o t y
Packers , 2017-02-16 12:17:45
djp, ty w PO masz pewne miejsce w resorcie rolnictwa, takich jak ty, im trzeba swojaków zalatujących bimbrem i łojem. Łopatą machałeś i w obiadowej przerwie wymyśliłeś jak przeciwdziałać, tęgą masz głowę, możesz nią śmiało z rozpędu walnąć w ścianę :D
Mistrz, 2017-02-16 00:55:06
marek już w tym chlewiku się znajdujesz, nie w Holandii lecz blisko na czerskiej razem z pozostałymi Michnikopodobnymi kwiczycie do koryta :D
Mistrz, 2017-02-15 22:31:45
marek, też oczami jak Notariusz przewracasz, do koryta tęskno, 6 tysięcy było ale teraz się skończyło, trzeba wyeliminować, by bobrom lepiej się żyło :D
Mistrz, 2017-02-15 22:27:30

miko., 2017-02-17 15:45:50

Moderator , przepraszam ale mój komentarz dotyczył wpisu Mareckiego a nie Zofii. Gdybyś był uprzejmy zaznaczać usuniecie - byłbym wdzięczny. Proponuje zaznaczać tak jak na Onecie : naruszenie regulaminu poprzez używanie np. określeń obraźliwych wobec interlokutora, ogólnie nieobyczajnych , rasistowskich , nie na temat, nakłaniających do agresji itp. O Key ?

miko., 2017-02-17 15:36:58

Kto tam teraz będzie sprzedawał jak decyzja o dopłatach właśnie przyszła i za chwilę kasę będę liczył.

daro, 2017-02-17 15:29:59

Po ostatnim wpisie odjęło mi mowę. Cenzura jest konieczna.

miko., 2017-02-17 09:32:59

Mam pretensje do autora artykułu! Dlaczego pisze o "handlu ziemią" - grunty to nie pomidory, podlegają specjalnemu reżimowi prawnemu. Właściwie jest pisać o "obrocie ziemią".

zofia, 2017-02-16 18:39:40

@Emil , na dobrze postawione pytanie warto odpowiadać ; podaję informację przekazywana dla imigrantów:
Jaki status prawny musi posiadać cudzoziemiec, aby zakupić nieruchomość w Polsce?

Musi mieć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest ono niezbędne w każdym przypadku zakupu gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.
Jaka jest procedura zakupienia nieruchomości przez cudzoziemca?
Przepisy różnicują procedurę zakupu nieruchomości przez cudzoziemca, który potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości i który może zakupić nieruchomość bez takiego zezwolenia.
W przypadku, gdy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości – zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:
1) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia
obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;
2) wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską.

Cudzoziemiec, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
Określające jego status prawny:
a) w przypadku osoby fizycznej - odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa, miejsca urodzenia oraz miejsca zamieszkania, a jeśli osoba ta prowadzi działalność gospodarczą – także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji;
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru;
Określające nieruchomość:
- Odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów;
- wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
- w przypadku, gdy nabywana nieruchomość powstała w wyniku scalenia lub podziału – wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości;
- wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z opracowanego studium;
3) Oświadczenie osoby sprzedającej nieruchomość wyrażające wolę sprzedaży nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek – uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.
c) Czy cudzoziemiec może otrzymać prawo do pobytu w Polsce, jeżeli zakupi nieruchomość na jakąś sumę?
Cudzoziemiec może ubiegać się o kartę czasowego pobytu, jeżeli uzasadni, że zachodzą inne (niż te, które zostały wyszczególnione w ustawie), ważne okoliczności ubiegania się o zezwolenie i okoliczności te uzasadniają zamieszkanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W związku z powyższym, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można uzasadnić tym, że osoba posiada nieruchomość w Polsce, mieszka w Polsce i wiąże swoje życie z Polską. Należy pamiętać, że urząd wojewódzki zawsze może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających związek z Polską. Ostateczna decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy należy do wojewody i to on uznaje, czy posiadanie nieruchomości przez cudzoziemca jest wystarczającą podstawą udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy.
Sporo warunków ; przepisy - ze mniejszymi lub większymi zmianami - obowiązują od Przewrotu Majowego . Zmiany ustawowe dot. kształtowania ustroju rolnego nie są skierowane przeciwko cudzoziemcom. Kto sądzi inaczej niech wskaże szkody jakie poczyniła wspomniana ustawa - właśnie - cudzoziemcom. No niech wskaże te szkody (przy czym ; szkoda to uszczerbek na majątku lub godności ).

stanisławski (do jutra) , 2017-02-16 18:05:19

Djp, jeśli nie można wpisać ze Hans jurgen nie może kupić, to jak wg Ciebie mogłoby wyglądać prawo?

Emil, 2017-02-16 17:46:33

Ty saletra , ty ...Nie smoła , a słoma . Pewno nie wiesz, że to powiedzenie dotyczyło szlachty ? To szlachta chodziła w butach (nie boso , ani w trepach) i nie znając "instytucji " skarpet - wyścielała buty (i słusznie ) słomą , jako materiałem higroskopijnym. To obca moda (pięknisiów z Paryża , bawidamków i innych (...) z arystokracji) usiłowała poniżyć polską szlachtę. Nie przymierzając tak jak ty próbujesz obrazić lepiej wykształconych od siebie. Zapytam - lekko zniesmaczona - to jesteś (...) z których (...)?

Misia A, 2017-02-16 17:42:59

@saletra , zaczepiłeś mnie obraźliwym określeniem "chłopek". Chcesz się ze mną zmierzyć ? Może majątek , pozycja w społeczności lokalnej i poza nią , wykształcenie, majątek i wykształcenie dzieci ? Napisałeś kilka bezprzedmiotowych tekstów (bez jakiejkolwiek - istotnej- głównej myśli , generalnie bezpłodnych ponieważ niczego z twoich wpisów nie można wykorzystać , ani do pogłębienia wiedzy , ani do zarządzania , ani do oferowania propozycji rozwiązań przydatnych indywidualnie rolnikom , ani w organizacjach rolniczych

stanisławski, 2017-02-16 17:34:38

Dlaczego nie wolno spekulować ziemią czyli zarabiać na groszu zainwestowanym w grunty w celu sprzedaży po jakimś czasie, bo z emerytury jak to przyjdzie wyżyć.

dolnośląskie , 2017-02-16 17:15:42

@Pakers jeśli chcesz dyskutować powstrzymaj się od personalnych wycieczek. Nie dołączaj do grona nic nie mających do powiedzenia trolli.
Istotą spekulacji jest podjęcie gry rynkowej, która stwarza ryzyko strat. Trzymając się przykładu zboża sytuacja "normalna" jest wtedy, gdy masz zboże i chcesz je sprzedać po obecnej, rynkowej cenie. Jeśli jednak kombinujesz, że cena zboża będzie wyższa za kilka miesięcy, to w tej grze podejmujesz ryzyko, bo cena może być niższa. Aby spekulować nie trzeba niczego kupić w celu odsprzedaży. Czasami wogóle nic nie trzeba mieć, aby spekulować (oprócz kapitału). Na przykład wzięcie kredytu w walucie obcej też jest formą spekulacji. I sprawa chyba najważniejsza - niektóre formy spekulacji są pożądane, więc nazywanie kogoś takiego spekulantem nie jest chęcią obrażenia go.

djp, 2017-02-16 15:31:22

Wieś z chłopków takich jak djp Stanisławski czy rolniczej nigdy nie wyjdzie. A niech blokują zostaną tutaj same blazny i będą się gotować we własnym sosie. Nikt nie będzie miał innego zdania niż Oni. Bo jak już ma inne zdanie to już trzeba go kablowac. Dostało sie paru wieśniaków do klawiatury i takie są skutki. A smoła z butów wystaje.

Saletra, 2017-02-16 14:24:24

Jak zwykle zebrało się sporo placzkow i kapusiow którzy nie wiele mają do powiedzenia w temacie a zabraniają innym wyrażać swoje zdanie. Ale zza klawiatury każdy jest mądry. Same ormowcy

Packers, 2017-02-16 13:39:55

Packers... wszystko będzie dobrze... nie przejmuj się. Pojdziesz razem z mistrzem na odwyk

Packers - obrońca i d i o t ó w, 2017-02-16 13:05:22BĄDŹ NA BIEŻĄCO


RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE


» WSZYSTKIE WYDARZENIA

EKSPERCI FARMERA

OFERTY

  • GORĄCE OFERTY:

  • GORĄCE OFERTY:

TU KUPISZ FARMERA

FORUM FARMERA

lokizom

Czy ja wiem czy odpuszczą, znów ma być mrozki i wegetacji nie ruszy w marcu. Jakoś kiepsko widzę żeby rzepak miał zakwitnąc naa...

Pałuczanin81

Też dziś lustracja w padającym śniegu- całe rzędy w zaniżeniu terenu(koleinach od siewu) zdechnięte wzdłuż-co za przyczyna?nadmiar...