PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl

KOMENTARZE DO TEKSTU:

ciąg dalszy...
2) warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania,
unieruchamiania w celu dokonania uboju rytualnego,
3) warunki i metody uboju rytualnego stosownie do gatunku,
4) warunki nadzoru oraz określania maksymalnych potrzeb członków
wyznaniowych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– mając na względzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt
podczas uboju rytualnego oraz zaspokojenie potrzeb własnych wyłącznie członków
związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

hahaha, 2017-12-20 17:45:36

Tutaj jest treść projektu ustawy o uboju rytualnym. Proszę przeczytać ze zrozumieniem i nie siać zamętu.


23) w art.34:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim
nieodwracalnym pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje. ’’;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ubojni wyodrębnia się pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt oraz
pomieszczenie do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt, które są wyposażone w
monitoring. Właściciel ubojni ma obowiązek przechowywać zapis z monitoringu
przez okres co najmniej 3
miesięcy.’’;
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Wymogów określonych w ust. 1 i 3 nie stosuje się przy poddawaniu
zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne
związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby wyłącznie jej członków, zwanego
dalej ubojem rytualnym.
3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a nie zezwala się na stosowanie
systemów krępujących bydło przez umieszczenie w odwrotnym położeniu lub w
dowolnym innym nienaturalnym położeniu.”;
d) po ust. 6 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
„7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia:
– 14 –
1) kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego,
2) warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania,
unieruchamiania w c

hahaha, 2017-12-20 17:44:11BĄDŹ NA BIEŻĄCO


RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE


» WSZYSTKIE WYDARZENIA

EKSPERCI FARMERA

OFERTY

  • GORĄCE OFERTY:

  • GORĄCE OFERTY:

TU KUPISZ FARMERA

FORUM FARMERA

Pałuczanin81

https://www.adama.com/polska/pl/produkty/herbicydy/fox-480-sc.html

jarki

Ja robię tiofanat+tebu z prochlorazem będzie drożej ale pewnie lepiej? Toprex wcześnie to dobre zapobieganie i skracanie oraz temperatura...