Menu

26 listopada, Warszawa, Konferencja Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

26 listopada 2012  •  Warszawa  • 

Udział w konferencji ma ułatwić zainteresowanym biogazowniami rolniczymi odnalezienie się w gąszczu aktualnych wymagań formalno-prawnych i technologicznych, również w świetle przygotowywanego ”trójpaku energetycznego” oraz znalezienie odpowiedzi na wątpliwości, jakie pojawiają się wśród lokalnych społeczności, gdzie planowana jest budowa biogazowni, co do uciążliwości zapachowej, spadku wartości nieruchomości, wzrostu natężenia ruchu kołowego, zniszczenia dróg itp.

O biogazowniach: barierach społecznych, środowiskowych, prawnych i technologicznych będą opowiadać nie tylko naukowcy i eksperci, ale także sami inwestorzy.

Zgłoszenia na konferencję można dokonać poprzez rejestrację na stronie:
www.bio-gazownie.edu.pl/formularz do 22 listopada 2012 r.,
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Więcej informacji o projekcie udziela:
Karolina Witeska
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
22 864 03 90; 784 013 951
kwiteska@fdpa.org.pl
www.bio-gazownie.edu.pl
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA

Konferencja jest pierwszą z trzech planowanych spotkań promujących projekt: „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna" dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizator:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Gombrowicza 19
01-682 Warszawa