Menu

53 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, 7-8 lutego, Poznań

07-08 lutego 2013  • 

Sesja odbędzie się w dniach 7-8 lutego 2013 r. pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oficjalne otwarcie nastąpi 7 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań).

Głównym tematem Sesji IOR - PIB będzie: „Integrowana ochrona roślin w Polsce"
Więcej informacji na stronie internetowej.


Organizator:

Zakład Upowszechniania, Szkoleń i Współpracy z Zagranicą
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
www.ior.poznan.pl