Menu

54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB 

07 lutego 2014  •  Poznań  • 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na 54 Sesję Naukową Instytutu Ochrony Roślin – PIB w dniach 6–7 lutego 2014 roku.

Otwarcie 6 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań 
Tematem wiodącym Sesji są różne aspekty integrowanej ochrony roślin uprawnych.

W przeddzień Sesji 5 lutego (w środę) odbędą się:

Konferencja IOR ­- PIB i Komitetu Ochrony Roślin PAN pt:
Aktualne problemy w herbologii oraz VII Ogólnopolskie Seminarium Nematologów.

Intencją organizatorów jest, aby Sesja była przeglądem aktualnego dorobku polskiej nauki i praktyki w zakresie ochrony roślin, a równocześnie miejscem kreowania i wytyczania nowych zadań i kierunków w ograniczaniu szkodliwości agrofagów w produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej i leśnej.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oryginalnych wyników badań i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin w formie referatów i posterów.

Forum sesyjne jest również okazją prezentacji i dyskusji nad nowymi regulacjami legislacyjnymi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w ochronie roślin.