Menu

„Dni Pola” w Strzelcach

10 czerwca 2014  • 

10 czerwca 2014 w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR w Strzelcach (woj. łódzkie, pow. kutnowski) odbędą się „Dni Pola” organizowane przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz BASF Polska Sp. z o.o.

Ideą przyświecającą „Dniom Pola" jest popularyzacja wśród producentów rolnych nowych odmian roślin rolniczych oraz szeroko pojętych środków i narzędzi produkcji rolniczej. Dla zwiedzających zostały przygotowane poletka około 100 odmian najważniejszych gatunków rolniczych.

„Dni Pola" w Strzelcach to najciekawsza pod względem merytorycznym i największa w rejonie kutnowskim impreza promująca postęp w rolnictwie.
Każdy ze zwiedzających ma możliwość nieograniczonych konsultacji z hodowcami odmian, ekspertami ds. ochrony roślin, uprawy, itp.

Ponadto zostanie zaprezentowana oferta producentów i dystrybutorów maszyn rolniczych, producentów nawozów, materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka.