Menu

AGRO-TECH Minikowo zaprasza

02-03 lipca 2011  •  Minikowo  • 

Zapraszamy do Minikowa w pierwszą sobotę i niedzielę lipca br.

AGRO-TECH Minikowo zaprasza AGRO-TECH Minikowo zaprasza

Data: 2-3.07.2011,
Miejsce: Minikowo,
Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Rolnictwo kujawsko-pomorskie pod względem uzyskiwanych wyników produkcyjnych i aktywności inwestycyjnej zaliczane jest bez wątpienia do krajowej czołówki. Przeciętne dofinansowanie do gospodarstwa jest jedno z najwyższych w kraju i wynosi ok. 73 tysiące złotych. Większość tych środków jest przeznaczana na unowocześnianie i modernizację gospodarstw rolnych, głównie na zakup nowego sprzętu.

Atuty rolnictwa kujawsko-pomorskiego są doceniane przez producentów maszyn, nawozów, pasz, materiału hodowlanego i innych środków do produkcji rolnej, którzy  co roku licznie przyjeżdżają do Minikowa na największe w Polsce Północnej Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH. W ostatniej edycji uczestniczyło ponad 400 wystawców i ok. 35 tysięcy osób.

Targom AGRO-TECH przyświeca jeden cel - zaprezentować rolnikom najnowsze produkty i rozwiązania, które mogą usprawnić pracę w gospodarstwie tak, aby funkcjonowało ono lepiej, wydajniej i przynosiło coraz większe dochody. AGRO-TECH jest zdominowany przez technikę rolniczą, która zajmuje dwie trzecie powierzchni wystawowej. Wystawia się tu ponad 120 producentów i handlowców maszyn rolniczych, którzy prezentują maszyny prawie z całego świata. Kilkadziesiąt maszyn bierze udział w dwudniowych pokazach na specjalnym poligonie, w tym również opryskiwacze na torze przeszkód, gdzie można porównać stabilizację i amortyzację belki polowej  różnych opryskiwaczy.
Targom AGRO-TECH od wielu lat towarzyszy Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której ponad stu hodowców wystawia pod ocenę ok. 500 zwierząt (bydło mleczne i mięsne, trzoda chlewna, owce i kozy oraz drób hodowlany). W sąsiedztwie wystawy znajduje się Centrum Hodowli i Nasiennictwa, gdzie oprócz najważniejszych polskich hodowli znajduje się również unikalna w skali kraju kolekcja prawie 200 odmian roślin uprawnych zbóż, strączkowych, oleistych itp. Ciekawostką na kolekcji są odmiany zbóż przewódkowych. Pomysłodawcą i wykonawcą tej oryginalnej kolekcji, którą koniecznie trzeba zwiedzić jest Przedsiębiorstwo Nasienne „ROLNAS” z Bydgoszczy przy współudziale Uniwersytetu Technologiczn-Przyrodniczego w Bydgoszczy i firmy Bayer Cropscience, która prezentuje tu program ochrony roślin.
Od wielu lat Targom AGRO-TECH towarzyszą Dni Otwarte w pobliskiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, gdzie na polach doświadczalnych i kolekcjach można się zapoznać z wynikami doświadczeń porejestrowych i odmianowych. Tam też można zobaczyć unikalną na skalę europejską przepiękną kolekcję 270 odmian powojnika w pełni kwitnienia.

Patronat nad targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi