Menu

Agronomia przyszłości

05-07 września 2011  •  Warszawa  • 

150 uczestników z kraju i przedstawiciele z krajów Europy weźmie udział w konferencji „Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa”.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 września w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pretekst do spotkania jest niebywały - mija okrągłe 100 lat od utworzenia Zakładu Rolnictwa, którego organizatorem i kierownikiem był prof. Witold Staniszkis - przez 16 lat poseł na Sejm II RP.

Tematów do dyskusji jest wiele. Głównym z nich jest stan przygotowań polskiego rolnictwa wobec wyzwań, jakie niesie globalizacja i zmiany klimatyczne a także niepewna przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w UE.

To rodzi wiele pytań. Czy wytwarzanie energii z surowców rolniczych nie jest zagrożeniem dla produkcji żywności? Jak produkować żywność o wysokiej jakości a jednocześnie względnie tanią? Czy stać nas na rolnictwo ekologiczne? Nie można uciec od kontrowersji, jakie wywołuje GMO. Nie zabraknie dyskusji na temat zmian, jakim musi ulegać szkolnictwo wyższe, aby było atrakcyjniejsze dla młodzieży. Coraz modniejsze staje się studiowanie przez Internet, czyli e-learning. Ostatnio ten system kształcenia jest skutecznie wdrażany także na SGGW.

Konferencja jest nie tylko miejscem spotkania samych naukowców, doradców rolnych, ale także polityków związanych z rolnictwem oraz przedstawicieli organizacji branżowych rolników. Naukowcy muszą bowiem odpowiadać na coraz liczniej padające pytania od praktyków.