Menu

AUZO2008

termin: 8-11 września 2008
miejsce: Gdańsk

Przyjazne dla środowiska przetwarzanie paliw kopalnianych oraz rozsądne ich wykorzystywanie zasobów odnawialnych ma zasadnicze i strategiczne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju Europy i świata. Od głębszego zrozumienia wpływu olejów i paliw na środowisko zależy rozwój i wdrażanie innowacyjnych oraz proekologicznych technologii, przekazanych kolejnym pokoleniom planety Ziemia.

Szczególnie mile są widziani przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy biorąc w niej udział będą mogli poznać najnowsze technologie, nawiązać kontakty biznesowe oraz brać udział w przygotowaniu wspólnych projektów w ramach międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych.

Głównymi tematami konferencji są:
1. Ropa naftowa i gaz ziemny
2. Piaski bitumiczne i łupki naftowe.
3. Sekwestracja CO2 i handel emisjami
4. Zagrożenia ekologiczne spowodowane wypadkami, w tym wyciekami olejowymi.
5. Czystsza produkcja w sektorze olejów i paliw
6. Smary
7. Alternatywne paliwa
8. Biopaliwa i bioenergia

W ramach powyższych tematów omówione zostaną następujące aspekty:
1. procedury analityczne i charakterystyka
2. zastosowanie nanotechnologii
3. dystrybucja i wpływ na środowisko
4. zarządzanie i kwestie prawne.

Więcej informacji: http://www.oils.pl/