Menu

Biopaliwa. Jaka przyszłość krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów? 17 października, Warszawa

17 października 2013  • 

Celem organizacji konferencji jest szeroko pojęta promocja wykorzystania krajowego potencjału biomasy pochodzenia rolniczego w produkcji odnawialnych paliw transportowych jak również poszerzanie wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych problemów sektora biopaliw.

Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in. kryteria zrównoważonego rozwoju i systemy certyfikacji biopaliw, pośrednia zmiana użytkowania gruntów (ILUC) a rolnictwo polskie oraz krajowy rynek surowcowy do produkcji biokomponentów. Jest to już II edycja konferencji na temat biopaliw transportowych organizowanej w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland w Warszawie.

Zgłoszenia i szczegółowy program: www.renexpo-warsaw.com/340.html

Organizator:

Krajowa Izba Biopaliw
tel. 22 436 06 11
e-mail: konferencja@kib.pl
www.kib.pl