Menu

Debata o KRUS, 9 października, Warszawa

09 października 2012  • 

Dyskusja na temat systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce toczy się od wielu lat.

Ścierają się w niej dwa stanowiska: pierwsze to utrzymanie status quo, drugie natomiast to likwidacja KRUS i przeniesienie rolników do ZUS. Obecny system ubezpieczeń dla rolników jest kosztowny i postrzegany jako niesprawiedliwy. Z drugiej strony, nagła likwidacja systemu preferencyjnego oznaczałaby dla dużej części, szczególnie małych gospodarstw, istotny wzrost obciążeń zagrażający ich przyszłemu funkcjonowaniu.

Po prezentacji propozycji nowej koncepcji reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników zaplanowano ponadpolityczną dyskusję  na temat możliwych kierunków zmian w systemie ubezpieczeń społecznych rolników.

Więcej informacji:
Agnieszka Żeglińska, ITBC Communication
email: agnieszka_zeglinska@itbc.pl
tel.: 22 250 49 20; 698 444 432

Organizator:
Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej