Menu

ENEX

Data imprezy: 04 -06 marzec 2008

Miejsce imprezy:  Kielce, ul. Zakładowa 1, Tereny Targowe TK

Organizator imprezy: Targi Kielce

Odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, słoneczna, geotermiczna, wodna, energia biomasy); Technologie oparte odnawialnych źródłach energii; Możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych; Kolektory słoneczne; Piece opalane drewnem; Promienniki ciepła; Kotłownie opalane biomasą; Pojazdy na biopaliwo; Urządzenia i linie technologiczne do produkcji pelet.

Więcej: Targi Kielce