Menu

I Kongres Zootechniki Polskiej "Quo Vadis Zootechniko"

21-22 czerwca 2018  •  Warszawa  • 

W dniach 21-22 czerwca 2018 na terenie Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”. Organizatorami wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW. W Kongresie wezmą udział wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów, praktycy
i biznesmeni.

Celem Kongresu jest przedstawienie aktualnej rangi zawodu zootechnika w świetle światowych
przemian ekonomiczno-społecznych, nakreślenie perspektyw zawodowych zootechnika, jako
praktyka-eksperta w branży produkcji zwierzęcej oraz pracownika nauki i dydaktyki.

Tematyka konferencji obejmie:

• ogólnoświatowe trendy w dziedzinie zootechnicznej;
• globalne spojrzenie na kwestie wyzwań w produkcji zwierzęcej, potrzeby światowe i europejskie;
• określenie miejsca zootechniki, aktualnego zapotrzebowania, wskazania priorytetów w działaniu;
• bioróżnorodność zwierząt gospodarskich;
• ochrona środowiska – nowe wyzwanie dla zootechniki, edukacja ekologiczna;
• zwierzęta w badaniach i praktyce ksenotransplantacji;
• zwierzęta gospodarskie jako model dla człowieka;
• dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich/ wolno żyjących;
• ubój religijny, zwierzęta futerkowe – fakty i mity;
• zootechnika w interdyscyplinarnych badaniach naukowych zwierząt domowych;
• zootechnika w praktyce… i wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów.

Kongres odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 roku w Gmachu im. prof. Franciszka Staffa,
siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, przy ulicy Ciszewskiego 8.

Wszelkie informacje na stronie: www.zootechkongres.pl

×