Menu

I wiosna na polu i w ogrodzie z doradztwem rolniczym

15 kwietnia 2007 r., Siedlce

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach,    

W programie:

  • prezentację działalności MODR Warszawa O/Siedlce,
  • oferty handlowe i usługowe firm działających dla rolnictwa, m.in. nawozowych, środków ochrony roślin, nasienniczych,
  • kiermasz i prezentację Pasiek Pszczelich,
  • kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych i owocowych,
  • kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
  • prezentację gospodarstw agroturystycznych, walorów turystyczno-krajoznawczych Mazowsza i Podlasia,
  • podsumowanie konkursu „Specjalność kulinarna gospodarstwa agroturystycznego”,
  • występy artystów ludowych.

więcej informacji: www.modr.mazowsze.pl