Menu

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej, 13 marca, Warszawa

13 marca 2012  • 

Forum Małej Energetyki Wiatrowej odbędzie się 13 marca 2012 podczas trwania Targów Czystej Energii CENERG w Warszawskim Centrum EXPO XXI, gdzie znajdzie się także wystawa urządzeń, komponentów oraz usług dla małej energetyki wiatrowej. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów małej energetyki wiatrowej oraz inwestorów publicznych i przemysłowych.

Tegoroczna edycja Forum Małej Energetyki Wiatrowej, poza stałymi blokami tematycznymi takimi jak stan rozwoju rynku 2011/2012 i perspektywy na najbliższe lata, będzie poświęcona wykorzystaniu małych elektrowni wiatrowych (MEW) w sektorach rolnictwa i drobnego przemysłu. II

Forum MEW będzie okazją do spotkania się przedstawicieli rolników, przedsiębiorców rolnych, małych i średnich firm (w których koszty zapatrzenia w energię odgrywają coraz większą rolę) z branżą producentów urządzeń, dystrybutorów, instalatorów, banków oraz innych partnerów w
łańcuchu dostaw technologii.

Jako że w warunkach polskich MEW są jedną z najtańszych technologii mikro-generacji i efektywnie integrują się z innymi małymi OZE (mikrobiogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła) w mikrosieci i inteligentne sieci, Forum stanie się też platformą dla całego środowiska mikrogeneracji do konkretnego odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Organizator:
EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 4/6
00-640 Warszawa
tel.: 22/ 825-46-52
fax: 22/ 875-86-78