Menu

Integrowana technologia produkcji kukurydzy dla celów konsumpcyjnych

Termin szkolenia: 04-05.12.2007
Miejsce szkolenia: Poznań
       
Szkolenia adresowane są do pracowników urzędów państwowych, służb doradczych, inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przedstawicieli firm fitofarmaceutycznych  na szczeblu centralnym i regionalnym, dystrybutorów środków ochrony roślin, producentów płodów rolnych, warzyw i owoców, uczniów szkół rolniczych, studentów wydziałów rolniczych, leśnych, ochrony środowiska i biologiczno-chemicznych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji i zgłoszenia:
Zakład Upowszechniania, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą IOR, tel.: (061) 864-90-27 lub fax: (061) 867-49-51, e-mail: upowszechnianie@ior.poznan.pl