Menu

IV Dni Produktów Tradycyjnych

Termin: 11 -12 czerwca 2008 r. o godzinie 13.00
Miejsce: Praska Giełda Spożywcza, Ząbki k/Warszawy

Honorowy patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat nad producentami regionalnymi objęły i wsparcia finansowego udzieliły urzędy marszałkowskie województw: mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego

Program
11 czerwca
6.00 Początek prezentacji produktów
13.00 Uroczyste otwarcie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wręczenie pucharów w konkursie na najciekawszą prezentację produktów
15.00 Zakończenie prezentacji produktów
12 czerwca
6.00 Początek prezentacji produktów
14.00 Zakończenie prezentacji produktów

Imprezy towarzyszące
- Spotkanie z przedstawicielem MRiRW nt. możliwości wsparcia produkcji produktów tradycyjnych z PROW
- Prezentacja firm działających na PGS
- Salon samochodów dostawczych
- Wystawa „Polskie karczmy”