Menu

IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (PTA) organizowana w 100-ną rocznicę utworzenia w SGGW Zakładu Rolnictwa

05-07 września 2011  •  Warszawa  • 

W dniach 5-7.09.2011 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się IV Konferencja Naukowa PTA, której hasłem przewodnim jest: „Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa”.

Konferencja stworzy przestrzeń do dyskusji i wymiany nowych osiągnięć badawczych w zakresie szeroko rozumianej agronomii w środowisku naukowym uczelni i instytutów rolniczych, z udziałem przedstawicieli doradztwa oraz związków producentów rolnych. Zakres merytoryczny Konferencji obejmuje między innymi: postęp i innowacje w  technologii uprawy i wykorzystania roślin rolniczych, bezpieczeństwo i jakość żywności, systemy gospodarowania oraz środowiskowe skutki produkcji rolniczej. Konferencja służyć będzie szerszemu angażowaniu środowisk naukowych w wypracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce. Weźmie w niej udział około 150 uczestników. Program Konferencji jest dostępny na stronie http://www.agrobiol.sggw.waw.pl/pta/