Menu

IX Konferencja Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego

25 lutego 2011  • 

Tematem IX Konferencji Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego będą "Warunki i perspektywy rozwoju eksportu rolno-spożywczego". W IX Konferencji przewiduje się udział około 150 osób, w tym 100 eksporterów ze wszystkich regionów.

Konferencja obędzie się pod honorowym patronatem wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej i ministra rolnictwa Marka Sawickiego.

W czasie IX Konferencji odbędzie się debata poświęcona określeniu działań na rzecz eksportu rolno-spożywczego, stanowiącego priorytet i siłę napędową rozwoju gospodarki polskiej.

W związku z powyższym w czasie IX Konferencji dokonana zostanie konstruktywna ocena eksportu rolno-spożywczego oraz firm produkujących na eksport. Obejmować ona będzie m.in.:
- działania na rzecz przyspieszenia rozwoju eksportu rolno-spożywczego
- funkcjonowanie instrumentów wsparcia eksportu rolno-spożywczego
- stopień wykorzystywania funduszy unijnych stanowiących szansę rozwoju eksportu rolno-spożywczego
- skuteczność działań promocyjnych mających na celu wzrost eksportu rolno-spożywczego
- proces wdrażania strategii proeksportowej jako szansy przyspieszenia rozwoju gospodarki.

W czasie IX Konferencji zostanie przyjęte stanowisko mające na celu wzmocnienie działań zmierzających do urzeczywistniania strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej.


Organizator:
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Smolna 38 lok. 10C
00-375 Warszawa
tel.: 22/ 331 06 39
fax: 22/ 331 06 40
e-mail: poczta@eksporterzy.org
www.eksporterzy.org