Menu

IX MAZOWIECKIE DNI ROLNICTWA 2008

Data imprezy: 14–15 czerwca 2008 r.
Miejsce imprezy: Poświętne
Organizator imprezy: MODR w Warszawie O/Poświętne w Płońsku

Program MDR obejmuje prezentację nowoczesnych technologii uprawy i odmian roślin uprawnych na polu doświadczalnym, pokazy pracy maszyn, urządzeń rolniczych, środków produkcji oraz artykułów dla domu i otoczenia, prezentację stoisk informacyjno-doradczych firm i instytucji obsługujących rolnictwo, organizację seminariów specjalistycznych, kiermasze i imprezy towarzyszące. Targom towarzyszą już 13

Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi i II Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 023 663 07 10, 023 663 07 14, centrala 023 663 07 00 oraz na stronie internetowej: www: modr.mazowsze.pl.