Menu

Kanalizacja terenów niezurbanizowanych

Termin: 15-16 października 2007 r.
Miejsce: Hotel Filmar, Toruń

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Kanalizacja terenów niezurbanizowanych” jest cyklicznym spotkaniem specjalistów. Podczas tegorocznej edycji zostaną przedstawione zagadnienie dotyczące określenia aktualnego stanu kanalizacji na wsi, która jest jednym z elementów gospodarki ściekowej tych terenów. Omówione zostaną również aspekty związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Specjaliści przedstawią porównanie zbiorowych systemów odprowadzania ścieków.

Patronat Honorowy:
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej informacji: www.abrys.pl