Menu

Konferencja pt.

Konferencja będzie przede wszystkim poświęcona wejściu Ukrainy do struktur WTO i związanym z tym wydarzeniem nowym możliwościom dla zagranicznych inwestorów. Cenną korzyścią dla uczestników konferencji będzie możliwość wymiany doświadczeń między firmami działającymi w sektorze rolnym na Ukrainie i w Unii Europejskiej.

Wśród oficjalnych gości z Ukrainy i Unii Europejskiej w konferencji udział wezmą także przedstawiciele Polski - podsekretarz stanu w Mnisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Dycha oraz Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wiecej informacji na temat programu konferencji na stronach: www.ua-wto.com

Kontakt:
Tel: +44(0)2071833585
Fax:+44(0)2070993694
E-mail: admin@ua-wto.com
Website: www.euroadvisory.co.uk