Menu

MARSZEWSKIE DNI POLA ‘2015

20-21 czerwca 2015  •  Pleszew  •  Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie, Marszew 24, 63-300 Pleszew

20-21.06.2015r. - Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ

20.06.2015r. - VIII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 
(współorganizator: Związek Hodowców Koni Wielkopolskich)

21.06.2015r. - XXVII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych (współorganizator: Związek Hodowców Koni Wielkopolskich)

Organizator:               Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,

Adres:                              ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań

Miejsce imprezy:        Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie, Marszew 24, 63-300 Pleszew,

Dane kontaktowe:      tel. (62) 74 27 370, tel./fax (62) 74 27 359, cew.marszew@wodr.poznan.pl

Strona internetowa:    www.wodr.poznan.pl;  www.marszew.wodr.poznan.pl

 

Tematyka:

Prezentacja kolekcji ponad 150 odmian roślin uprawnych (15 gatunków uprawianych w regionie, również odmiany rekomendowane przez Listę Zalecanych Odmian); wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego do uprawy, pielęgnacji i zbioru, fachowe doradztwo, promocja oferty hodowców odmian i producentów środków ochrony roślin, nawozów oraz innych środków 
do produkcji;

Prezentacja dorobku hodowców koni z południowej Wielkopolski oraz dziedzictwa kulturowego regionu poprzez przedstawienie tradycji włościańskich w stylowych zaprzęgach, strojach i powożeniu, itp. Wybór najlepszego zaprzęgu włościańskiego.

Ilość uczestników – 100 podmiotów gospodarczych, firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Liczba odwiedzających ok. 15.000 osób.